Radosť je emóciou srdca

Radosť je emóciou Srdca, všetci ju túžime prežívať

Vytlačiť

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Radosť je emóciou srdca. Poznať svoje emócie, vedieť s nimi pracovať a dokázať ich liečiť je predpokladom k tomu, aby sme žili v pohode sami so sebou aj so svojim okolím.

Kniha Vladimíra Jelínka : „Jak zvládat emoce pomocí obrazů živlů“ sa zaoberá pocitmi a zákonitosťami našich emócií v spojení s TČM. Oboznámi vás so základnými živlami čínskej medicíny (oheň, voda, drevo, zem, kov). Pomocou vizualizácie týchto živlov a výtvarného umenia nás naučí ako so svojimi emóciami pracovať na najhlbšej úrovni ľudskej duše.

Táto zaujímavá kniha je síce momentálne vypredaná, ale môžete si ju kúpiť ako E-knihu, čím aj ušetríte.

Minule sme spoznávali emóciu STRACHU dnes sa pozrieme na RADOSŤ.

Emócia Radosti

Prežívanie vlastnej radosti a úspechu je ústredná emócia, po ktorej prahne každý človek.

Je to pocit naplnenia a sebauspokojenia. O tom, že je radosť najdôležitejšou emóciou v zmysle dosahovania životných cieľov, svedčí aj skutočnosť, že je umiestnená na vrchole čínskeho pentagramu.

Radosť je emócia srdca. Srdce musí biť neustále, pretože telo potrebuje prakticky nepretržite dopravovať krvou do tkanív potrebné živiny a najmä kyslík. Človek môže prežiť zástavu srdca trvajúce najviac niekoľko minút; na prísune kyslíka je najviac závislý mozog, pri nedostatku kyslíka sú to práve nervové bunky, ktoré odumierajú ako prvé.

Emocionálne vyvážený človek, ktorý sa snaží svojím životom dospieť k harmónii zmyslov, by mal radosť prežívať v primeranej miere, ale prakticky každodenne.

To, čo platí o intenzite prežívania pre každú emóciu, platí bezo zvyšku aj pre pocit radosti. Teda nedostatok radosti je pre organizmus a emocionálny svet jedinca škodlivý rovnako ako silné, až euforické zážitky radosti, ktoré vyčerpávajú srdce...

Kedy človek najčastejšie používa pocity radosti a iné emócie srdca:

Od človeka, ktorý podvedome stavia emócie srdca na popredné miesto, budeme počuť napr. tieto slová:

Typické povolanie pre emóciu srdca je umelec (herec, výtvarník, hudobník) alebo profesionálny rečník (konferencier, zabávač, rozprávač vtipov).

Srdce je sídlo emócií. Človek s výraznou srdcovou emocionalitou prežíva veľmi spontánne radostné citové udalosti a životné situácie. rýchlo sa v takých chvíľach dojme a radosťou sa rozplače alebo mu zvlhnú oči…

Snový živel (archetyp) pre srdce je oheň, farba pre oheň je červená, červená až zlatistá.

Oheň, to je Slnko. Keby Zem nebola k Slnku v slnečnej sústave pripútaná svojou gravitáciou, neexistoval by na Zemi žiadny život. Slnko je základná archetypálna istota. Na svete totiž nie je nič istejšie ako to, že slnko vyjde každé ráno, že po jari príde leto.

Slnko, to je životná istota, plameň, ktorý má byť v srdci a v mysli stále udržiavaný, ak chceme byť šťastní a spokojní. Tento oheň v srdci vytvára charizma osobnosti.

V starovekej a stredovekej tradícii alchymistov bolo ústrednou snahou premeniť ortuť na zlato, teda neušľachtilý kov na kov ušľachtilý. V mnohých publikáciách o alchýmii sa dočítame, že pravá podstata tohto tajomstva spočíva vo vlastnej duchovnej a emocionálnej premene. Pri nej človek, ktorý sa zaoberá svojím vnútrom v zmysle živlovom (t.j. spája si archetypy a živly s prežívanými emóciami), premieňa svoje negatívne emócie.

Konečným cieľom je práve zlato, to znamená pravá a rýdza emócia srdca, zbavená všetkých patologických vášní a citových závislostí. 

Radosť, vášeň, pocity víťazstva či eufória majú byť tlmené (prekonávané) a regulované inou emóciou, iným živlom. Oheň sa hasí vodou. Vodou udržujeme oheň v takých dimenziách, aby sa nekontrolovateľne nerozhorel a „emocionálne človeka nespálil“.

Z hľadiska emócií hovoríme, že strach zaháňa (prekonáva) radosť. Tento pocit určite mnohí z nás poznáme. Je to situácia, v ktorej nám pocit dobrej nálady pokazí nutkavá predstava (môže byť vyvolaná druhým človekom – niektorí ľudia sú majstri v sugerovaní strachov), že si napríklad nie sme istí, či sme pri odchode z domova zamkli dvere.

Taký strach môže úplne pohltiť pocit radosti, najmä ak nevieme pracovať so svojimi – často celkom zbytočnými a nepodstatnými – strachmi v zmysle živlov.

 

Vizualizačná technika na prekonávanie euforických pocitov, nezdravých pocitov víťazstva a vášní :

Cvičenie 1

Pozorujte svoje emócie počas dňa a skúste si určiť situácie, kedy máte pocit, že ste nad niekým zvíťazili alebo ste niekoho „dostali“. Môže to byť tiež pocit, že ste dosiahli nejaký cieľ a cítite sa v tej chvíli šťastní a spokojní, alebo situácia, kedy vás niekto chváli a vy cítite, ako to zasahuje vaše srdce a uspokojuje vás to (uvedomme si, že veľmi často sa jedná od druhého – chváliaceho – človeka o podvedomú manipuláciu (to znamená, že od vás niečo očakáva, ale zatiaľ vám to neoznamuje).

Ďalej sú to situácie, v ktorých si prehrávate svoje vlastné rečové prejavy a vyžívate sa v tom, ako ste to tomu človeku alebo obecenstvu dobre povedali. 

Cvičenie 2

Predstavte si situáciu, v ktorej niekto hasí oheň vodou. Môže to byť napríklad scéna, kde hasiči hasia horiaci stoh slamy alebo horiaci krov domu. Alebo to môže byť situácia, kedy ste doma na svojej záhradke pálili suché vetvy, oheň sa rozhorel viac, než ste očakávali, a vy ste rýchlo bežali pre kanvicu s vodou, aby ste oheň uhasili alebo udržali v medziach. 

Cvičenie 3

V dennej situácii, keď ste si boli schopní a ochotní priznať emócie z cvičenia 1, si predstavte čo najfarebnejšie scénu s ohňom, ktorý je hasený vodou. Nemá byť uhasený úplne, ale iba obmedzene, pretože čistý plameň pod kontrolou je pravým živlom posilňujúcim činnosť srdca.

Ak ste sa správne „trafili“ do emócie, nasleduje vždy po takej uvoľňujúcej vizualizácii do niekoľkých sekúnd hlboký nádych vychádzajúci z podvedomia; je to uvoľnenie zo vznikajúceho emocionálneho puta.

Snové obrazy, ktoré možno priradiť k emócii srdca, sú:

 

Záver

Kedysi dávno som čítala, že všetci sme sa narodili pre Radosť. Starosti si robí hlavne naša myseľ, ale srdce aj duša každého z nás túži po Radosti a k tomu sa máme dopracovať. Tichá radosť a harmónia – bez ohľadu, čo sa v našom živote deje.

S láskou

Annka

Zdroj 

 
 
Tags: , , ,