Joga Nidra so sankalpou

Vytlačiť

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Naše podvedomie má neuveriteľnú moc. Je citlivé na sugescie vedomej vôle, čo sa dá využiť pre naše dobro, pomocou techniky hlbokej relaxácie jogy Nidra.

Jogu Nidra pre moderný svet „objavil“ Svami Satyananda Saraswati, ktorý údajne počas jedného zo svojich spánkov prišiel na to, že myseľ i v spánku ostáva VEDOMÁ (to potvrdili i vedecké štúdie, ktoré poukázali, že počas REM fáze spania sú tep srdca a dýchanie rovnako aktívne, ako v stave bdelosti. Dnes sa joga nidra učí viac-menej podľa tejto tradície, aj keď existuje odlišný prístup.

Joga Nidra
, je relaxačná technika, v ktorej jedným z krokov systematického uvoľnenia tela, mysle i emócií je sankalpa. Sankalpa je technika, ktorá pracuje s vedomou mysľou, a premenou myšlienok na realitu, a jej podstatou je pozitívna autosugescia, ktorá vyslovená a opakovaná v stave hlbokého uvoľnenia pôsobí oveľa účinnejšie, ako novoročné predsavzatie, alebo bežná pozitívna afirmácia.

Joga Nidra je relaxačno-meditačná technika, označovaná ako „jogový spánok“. V skutočnosti sa nejedná o žiadne bežné snívanie, ale o veľmi hlbokú formu relaxácie, ktorá hraničí s meditáciou.

Prvým pravidlom jogy Nidra je zostať nehybne, druhým nezaspať, pretože ide o udržanie stálej pozornosti a pritom o uvoľnenie. 

Rovnako ako pri meditácii sa joga Nidra začína uvedomením si dýchania, potom sa pozornosť prenáša na okolité prostredie. Cvičenec načúva niekoľko minút každému zvuku, blízkemu i vzdialenému, a potom sa vracia k sebe. Uvedomuje si každú časť tela od hlavy po päty. Toto cvičenie nazývané rotácia vedomia umožňuje uvoľniť všetky sval.

Joga Nidra pomáha pri odstraňovaní hlbokého stresu uloženého v tele, psychike i duši, ako aj pre vyrovnanie psychických a vitálnych energií.


Sankalpa je predsavzatie, ktoré chceme, aby sa splnilo. V stave jogy Nidra je vyslovenie sankalpy mimoriadne účinné, pretože pôsobí priamo v úrovni podvedomia, a môže zásadne ovplyvniť náš život.

Pomáha nám splniť predsavzatie, ktoré si dávame v stave hlbokej relaxácie či meditácie. Jej princíp spočíva v “naprogramovaní” nášho myslenia na cieľ alebo výsledok, ktorý  chceme v živote dosiahnuť.

Pravidelným opakovaním, naše podvedomie, ku ktorému sme v stave hlbokej relaxácie veľmi blízko, UVERÍ, že nový program naozaj prežívame, a začne podľa toho konať. Začne meniť naše uvažovanie, myslenie, konanie, čo samozrejme vedie aj k reálnym zmenám v našom živote.

Pri formulovaní sankalpy treba mať na pamäti tieto pravidlá:

  • Jasne, jednoducho a čisto formulovať jedno prianie alebo zámer.

  • Vyjadrovať sa v PRÍTOMNOM čase, a vyhýbať sa negatívnym slovám (som pokojný/á, mám kontrolu nad svojimi emóciami, som štíhly/a a zdravý/á, som odvážny/a namiesto bojujem so strachom atď.). Prítomný čas prináša silu a energiu do súčasného stavu.

  • Sankalpu pravidelne precítene opakovať v rovnakom zmení - ideálne denne na konci relaxácie alebo meditácie 3x (niekoľko minútová relaxácia denne má okrem pozitívnych afirmácii mnohé pozitívne dopady na naše zdravie. Opakovaním sankalpy sa táto myšlienka stáva našou realitou.

  • Sankalpu nemeniť, kým sa nestane našou realitou. Potom je možné si zvoliť ďalšiu sankalpu.

Joga Nidra by sa mala cvičiť pod vedením skúseného lektora jogy, resp. pri nahrávke, ktorá bola vytvorená takýmto učiteľom. Jej veľkou výhodou však je, že sa i napriek komplexnosti dá pomerne rýchlo naučiť a cvičiť aj bez pomoci cvičiteľa.

Záver: Zdravie je podmienené tým, že nerozptyľujeme vnútornú energiu na veci nepodstatné, zbytočne negatívne či iracionálne, ale využívame ju na to, čo naozaj potrebujeme. Vtedy sa môžeme posúvať smerom, ktorým chceme – a tým plniť v živote i svoj zmysel a účel. Joga Nidra je účinná technika jogy, ktorá nám s tým dokáže pomôcť.

Annka

Zdroj