SILA SLOVA

Slová sú vyslovené Myšlienky a Myšlienky tvoria našu Realitu

Sme jediný druh na Zemi, ktorý používa slová. Slovo má pre  nás Slovákov ešte jeden, zvláštny alebo vzácny význam. Slovo máme aj v názve Slovania - Slováci.

Pomocou slova vyslovujeme myšlienky, ktorými sa zaoberáme, komunikujeme s druhými ľuďmi, ukladáme ich na papier apod. 
Takto svojimi Slovami, v dobrom aj v zlom, ovplyvňujeme seba, svoje deti a každého s kým hovoríme. 

SLOVÁ sú teda Myšlienky vyslovené nahlas, majú svoju Vibráciu a nesú určitú Energiu. Preto je dôležité aké Slová používame.

Ak sa vám zdá, že ste v poslednom čase viac a viac vyčerpaní, bez energie a nespokojní, možno používate slová, ktoré u vás Negatívnu Energiu podporujú. Možno je čas zmeniť svoje myšlienky aj slová.

Slovami tiež pomenúvame veci, vlastnosti, situácie, ktoré prežívame a a súčasne vyjadrujeme aj svoj citový vzťah k nim. 

Ak sme vnútorne spokojní a žijeme v prítomnom okamihu naše slová nesú pozitívnu Energiu , vyjadrujú Múdrosť a sú akoby mostom, ktorý nás spája s okolím.

U mňa sa slová často spájajú s obrazom alebo naopak. Obraz vyvolá u mňa slovo a z neho vznikne myšlienka alebo krátka úvaha, či zamyslenie. 


Radosť cítime, keď prijmeme svoje životné okolnosti, nech sú akékoľvek, a uznáme, že sú súčasťou nášho života. Radosť a šťastie je vnútorný pocit, ktorý dávame do toho, čo robíme. Vychádza z nášho vnútra smerom do vonkajšieho okolia, nikdy nie naopak. Pokiaľ neberieme všetko príliš vážne a zostávame s otvoreným srdcom a mysľou, môžeme vnímať ako sa radosť šíri ďalej a hlbšie do nášho života.
Všetci sme mocné kreatívne bytosti a pomocou vyslovených slov, dokážeme tvoriť svoju realitu a niekedy doslova aj zázraky. Naše slová majú naozaj tajomnú, alebo lepšie povedú čarodejnú moc. Buďme preto opatrní a dávajme si pozor akú Energiu vkladáme do slov. Používajme ich Múdro, v prospech lásky a pravdy, aby sa stali mostom medzi nami.

CELISTVOSŤ je širší pojem, cesta k nej je oveľa dlhšia a zložitejšia. No všetko sa deje v malých a postupných krokoch a toto je jeden z nich, ako sa k Celistvosti dostať. Robiť niečo len preto, aby si to druhí všimli a obdivovali nás, je malicherné a sebecké. Ale urobiť niečo nezištne a od srdca vypovedá o našej úplnosti a oddanosti. 

Ženy vedia byť často k sebe nespravodlivé, závistlivé až kruté. Často sa navzájom porovnávajú a neraz hľadajú na tej druhej skôr chyby ako niečo, čo by mohli obdivovať alebo aspoň jednoducho pochváliť. Ak chceme vybudovať pre naše deti krajší a lepší svet, mali by sme začať od seba. Buďme k sebe Láskavejšie, vytvorme si nové Zvyky a Podporujme sa navzájom.

KRITIKA nás dokáže nielen naštvať, ale aj poriadne rozhodiť a pokaziť nám doslova náladu. Skrátka sme na ňu háklivý a berieme ju príliš osobne. Často reagujeme Emocionálne a Agresívne, pritom by bolo určite lepšie, hlavne pre nás samých, v kľude a bez emócií o nej popremýšľať. Čo nám chce povedať? Mať nedostatky je normálne, máme ich skrátka všetci, ale musíme sa ich naučiť aj vidieť a hlavne Prijať. Poznanie a Prijatie svojich nedostatkov je niečo ako veľká skúška z predmetu Osobný Rozvoj. A my chceme predsa touto skúškou Prejsť, však ?

Človek je často tak zaneprázdnený sám sebou, že si ani nevšimne, čo sa okolo neho deje. Myslí si, že najdôležitejšie je, aby sa mal dobre on sám. Je zamestnaný svojou vlastnou existenciou a uprednostňuje vyložene svoje túžby a potreby pred potrebami druhých. Preto Sebectvo oddeľuje ľudí od kolektívu, ničí naše vzťahy a rozvracia Spoločnosť. Opakom Sebectva je Dávanie, ktoré uvoľňuje liečivé prúdy, lieči jednotlivca aj celok. Dávanie zo srdca sebe aj druhým a s Radosťou, dávanie z pretekajúceho pohára nášho bytia - to je tá pravá sila, ktorá pohne horami.

 
 

Nedávno som si uvedomila, že aj keď sme unavení, radšej o tom netreba hovoriť, (pokiaľ nie je únava dlhodobá alebo vyplýva z nejakej choroby). Keď si sami sebe hovoríme, že sme unavení, sústreďujeme na ÚNAVU ešte väčšiu pozornosť a stávame sa ešte unavenejším. A my chceme predsa pravý opak. V skutočnosti aj pri pocite únavy človek má stále určitú rezervu a vydrží toho ešte veľa. Ak slovo únava nebudeme používať, vyhneme sa tak zbytočne ešte väčšiemu vyčerpaniu.

Naša myseľ neustále hľadá odpovede na otázky o živote. Ak príde odpoveď, myseľ dá hneď ďalšiu otázku. A tak je to stále dokola. Snažíme sa uspokojiť svoju myseľ, pochopiť nepochopiteľné a nájsť tak vnútorný kľud. Lenže k pochopeniu a tým aj k šťastiu neprichádza prostredníctvom mysle. Odpovede hľadáme vonku, pritom sú po celý čas vo vnútri nás. Lebo život môže pochopiť iba naša duša a srdce. 


Odovzdanie je Odvaha a Dôvera robiť veci od srdca a naplno
. Skúsme sa zamyslieť akým spôsobom vstupujeme do vzťahov a do našich každodenných aktivít...Robíme veci naplno alebo sme myšlienkami úplne inde? Možno len plníme očakávania druhých, možno chceme za každú cenu dodržať naše záväzky alebo naopak predčasne z nich vykĺznuť... Akú Energiu vkladáme do našich činností? A čo naše Vzťahy? Dokážeme sa odovzdať bez strachu a s plným uznaním všetkých možných prekážok a ťažkostí ?

 

NENÁVISŤ je ako mor, ktorý nám môže doslova zaplaviť celé telo. Takéto negatívne pocity sú zdrojom vážnych chorôb. Možno to naozaj niekedy silno a deštruktívne cítime, možno nám naozaj niekto moc ublížil, možno nás zradil, ale aj vtedy, nemusíme slovo NENÁVIDÍM vyslovovať. Našťastie máme v slovnej zásobe množstvo ďalších slov, pomocou ktorých môžeme vyjadriť svoje roztrpčenie, zlosť a smútok. A hlavne sa pokúsme transformovať nenávisť na Lásku. Budeme určite Zdravší a Šťastnejší.

POZOR aj SLOVO STRAŠNE
tvorí našu realitu. Funguje to asi takto: slová ako Strašne a Hrozne, majú v sebe negatívnu Energiu. Slovo strašne napríklad používame,  ak chceme niečo zdôrazniť: "To je strašne dobré.” Ak ich použijeme pri popise pozitívnych javov a vecí, vlastne negujú pozitívne posolstvo a tiež to pekné, čo sme chceli povedať. Nahraďme ich slovíčkom VEĽMI a budeme sa cítiť oveľa lepšie.


Asi všetci sme už zažili situáciu, kedy sme si povedali: " Nikdy ... " Táto otrepaná fráza má však hlboký zmysel. Hovorí sa, že slovom NIKDY poškodzujeme svoj vnútorný potenciál, ktorý sa nemôže naplno rozvinúť. Oberáme sa tak o vlasnú harmóniu. A my chceme pravý opak, však? 

 

Problémy sú súčasťou nášho života.
Cez ne rastieme, učíme sa a získavame skúsenosti. Ale Pozor - častým používaním slova PROBLÉM sa môže stať, že sa na vás nejaký problém naozaj nalepí. Toto slovo totiž nesie v sebe Zápornú Energiu. Ak ho už musíme vysloviť, tak len vtedy, keď sa bude jednať o skutočný problém. Inak berme menšie problémy ako výzvu a možnosť ako sa s nimi popasovať.
trend-pre.zeny-blog-1200x726.jpg

Trend Pre Ženy

RADOSŤ je naším TRENDOM.

Osobný rozvoj, zdravie, informácie a vzájomná pomoc pre chvíle radosti aj nepohody.

Produkty pre zdravie a krásu ženy 

 

 

©2019 Trend pre ženy. Všetky práva vyhradené. Dizajn od AnKa

Hľadať