Blog

Zahoďme masky a buďme autentickí

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Mávate niekedy pocit, že máte na sebe masku? Možno si myslíme, že sa musíme správať určitým spôsobom k ľuďom okolo nás a hovoriť im určité veci, aby nás prijali. Namiesto toho, aby sme boli sami sebou, hráme určitú rolu, len aby sme niekam zapadli alebo urobili dojem na ostatných.

Zahoďme masky a buďme autentickí

Väčšina z nás si prešla podobnými obdobiami. Namiesto toho, aby sme sa správali úprimne, hovoríme ľuďom to, čo si myslíme, že chcú počuť, a konáme spôsobom, ktorý je v rozpore s našou skutočnou povahou. Skrátka, žijeme neautenticky.

Najčastejším zdrojom stresu a napätia v živote je skutočnosť, že zubami-nechtami hráme životné role, ktorými v skutočnosti nie sme ( F.Nagy

Kým malé dieťa je pomerne autentické a bezprostredne dá najavo svoje pocity a to dokonca bez ohľadu na následky, my sa bránime prejaviť svoje skutočné myšlienky a pocity. 

Žiť a pracovať týmto spôsobom je únavné, deprimujúce a obmedzujúce. Môže nám tiež brániť v dosiahnutí nášho skutočného potenciálu. Opakom toho je žiť a pracovať autenticky. Keď si dovolíme byť sami sebou, môžeme žiť oslobodení od predstáv a očakávaní druhých a môžeme si zvoliť vlastný smer života.

Harmónia duše

Čo je autenticita?

Existuje mnoho rôznych definícií autenticity, ale bežnou definíciou  je, že byť autentický znamená žiť svoj život podľa vlastných hodnôt a cieľov, a nie podľa hodnôt a cieľov iných ľudí.

Zjednodušene povedané, autenticita znamená, že sme verní svojej vlastnej osobnosti, hodnotám a duchu, bez ohľadu na tlak, ktorému sme vystavení, aby sme konali inak. Sme úprimní k sebe aj k ostatným a nesieme zodpovednosť za svoje chyby. Naše hodnoty, ideály a činy sú v súlade. Výsledkom je, že pôsobíme úprimne a sme ochotní akceptovať dôsledky vernosti tomu, čo považujeme za správne.

Prečo byť autentický?

Nie je vždy ľahké žiť autenticky. Niekedy vernosť tomu, čo viete, že je správne, znamená, že idete proti davu. Môže to tiež znamenať byť nekonvenčný, otvoriť sa možnosti, že vám iní ublížia, a vydať sa ťažšou cestou.

Nepopieraj sa. Autenticita je všeobecne to najdôležitejšie, čo človek môže mať a treba ju držať na všetkých úrovniach

Na jednej strane to znamená premeškanie niektorých príležitostí , čo musíme akceptovať. Z dlhodobého hľadiska to však pravdepodobne otvorí oveľa viac príležitostí; príležitosti, ktoré by jednoducho neboli dostupné niekomu, kto je nestály, konfliktný, kolísavý alebo neautentický.

Žiť autentický život je tiež oveľa obohacujúcejšie ako skrývať svoje pravé ja. Keď žijete autenticky, nemusíte sa starať o to, čo ste povedali (alebo nepovedali), ako ste konali alebo či ste urobili správnu vec. Žiť autenticky znamená, že môžete bezvýhradne dôverovať sebe a svojim motiváciám.

Autentickosť má niekoľko ďalších výhod.

Dôvera a rešpekt: ​​Keď si verný sám sebe, neveríš len úsudkom a rozhodnutiam, ktoré robíš, ale dôverujú ti aj ostatní. Budú ťa rešpektovať za to, že stojíš za svojimi hodnotami a presvedčeniami.

Schopnosť vysporiadať sa s problémami: Keď sme k sebe a ostatným úprimní, máme silu a otvorenosť riešiť problémy rýchlo, namiesto toho, aby sme s nimi otáľali alebo ich úplne ignorovali.

Uvedomenie si potenciálu: Keď si veríme a robíme to, čo vieme, že je správne, môžeme v živote realizovať svoj plný potenciál. Namiesto toho, aby sme nechali ostatných diktovať, čo je pre nás najlepšie, prevezmeme kontrolu nad svojím životom.

Sebadôvera a sebaúcta: Môžeme sa spoľahnúť, že robíme správne rozhodnutia, keď sme úprimní a robíme správne veci. To zase vedie k vyššiemu sebavedomiu a sebaúcte, väčšiemu optimizmu a väčšej spokojnosti so životom.

Menej stresu: Ako by sme sa cítili, keby sme každý deň povedali, čo máme na mysli, zostali verní sami sebe a správali sa podľa toho? Predstavme si šťastie a sebaúctu, ktoré by sme cítili! Byť autentický sám k sebe je oveľa menej stresujúce ako byť niekým, kým vôbec nie sme. 

Zahoďme masky a buďme autentickí

Ako byť autentický

Svoje autentické ja nenájdeme a nerozvinieme zo dňa na deň. Je to skôr celoživotný proces objavovania samého seba,  rozpoznania svojich potrieb ako aj odvaha pozrieť sa na ne pod lupou. 

Dôvod, prečo ľudia nie sú autentickí, je ten, že vychádzajú z pozície nedostatku a hrou s rôznymi maskami dosahujú od druhých to, po čom sami túžia. Všetko, čo hľadáme v našom okolí a stále to nedostávame, si môžeme určite dať sami.

Je to jediná cesta k šťastiu, slobode a pokoju. Ak nám chýba láska, tak ju v prvom rade nemáme hľadať vonku, ale máme si ju dať sami. 

1. Žime podľa svojich hodnôt

Žiť autenticky znamená, že žijeme v súlade s hodnotami a presvedčeniami, ktoré sú nám najdrahšie, a že z nich vyplývajú osobné ciele, ktoré sledujeme. Naším prvým krokom je identifikovať svoje základné hodnoty a potom sa zaviazať žiť a pracovať podľa nich. 

Dovoľme si byť autentickí. Dokonca sa to stane úplne prirodzene, ak uchopíme svoju vnútornú silu. Presne tú, ktorú sme opakovane odovzdávali, tým, že sme uverili tomu, že nie sme dosť dobrí, pekní, úspešní, dokonalí, zaujímaví, milujúci či milovaní. Uverili sme tomu pod vplyvom výchovy, následne počas štúdia, v zamestnaní, či zvyšku nášho života. Týmito presvedčeniami sme sa oslabovali. Cítime sa slabí a svoju slabosť pod maskami iba zakrývame.  

2. Neukrývajme svoje slabosti

Keď nie sme autentickí, možno len nechceme, aby niekto videl, že sme v skutočnosti slabí a krehkí. Radšej si na seba vždy oblečieme pancier a všetky emócie potlačíme. Akýkoľvek tlak na samých seba vytvára protitlak.

Potom sa čudujeme, že máme rôzne druhy chorôb. Je to preto, že si nedovolíme žiť pravdu o samých sebe. Naša myseľ potrebuje mať vždy všetko pod kontrolou, vyhodnocuje situácie na základe predchádzajúcich skúseností a v žiadnom prípade nám nedovolí, aby sme ukázali svoju slabosť.  

Lenže pod maskou je naše vnútro, naša energia. Energia klamať nevie, skôr či neskôr sa totiž prejaví a konfrontuje nás so sebou samými. To sú momenty, počas ktorých sa cítime skutočne zle, pretože to, ako pôsobíme navonok, je úplne iné ako to, čo je v našom vnútri.

Je to neustály boj dvoch energií. Našej prehnanej snahy zakryť svoje slabosti a našej skutočnej energie. Autentický človek vyžaruje do okolia to, že stojí sám za sebou, verí si, uvedomuje si svoje slabé aj silné stránky, má ich rád.  

3. Žime s integritou

Na rozvoj a zachovanie integrity je potrebná odvaha . Začnime analyzovaním každodenných rozhodnutí, ktoré robíte. Často budeme intuitívne vedieť, aké sú správne a nesprávne rozhodnutia: naším cieľom je naučiť sa počúvať ten „malý hlas“ – ten pocit nepokoja – ktorý nám hovorí, že niečo nie je v poriadku. Preštudujme si každú voľbu, ktorú urobíme, a opýtajme sa sami seba, ktorá z nich nám na druhý deň prinesie dobrý pocit.

Bezúhonný život tiež znamená, že preberáme zodpovednosť za svoje činy vrátane chýb. Prispôsobme sa rozhodnutiam, ktoré urobíme, a neúnavne pracujme na náprave akýchkoľvek nedostatkov.

Autentický človek nepotrebuje ovládať druhých, stačí, keď ovláda sám seba

4. Komunikujme čestne

Úprimná komunikácia zahŕňa povedať, čo máme na mysli, a zároveň rešpektovať potreby a pocity druhej osoby. Vyžaduje si to emocionálnu inteligenciu a dobré komunikačné schopnosti .

Autentický a vedomý človek komunikuje tak, že hovorí o svojich pocitoch a zároveň nevytvára v druhom človeku pocit viny a v žiadnom prípade naň neútočí.  

Úprimne komunikovať znamená aj dodržať svoje sľuby – ak niekomu dáte slovo, berte to ako puto. Nikdy nesľubuj, čo nemôžeš dodržať.

5. Rešpektujme druhých

Ak začneme žiť autenticky, slobodne, tak už viac nebudeme potrebovať druhých ľudí hodnotiť, posudzovať a kritizovať (aká úľava). Staneme sa pozorovateľmi a voľne necháme okolo seba veci plynúť bez potreby zasahovať.

Ide o to, že keď si doprajeme slobodu a žijeme autenticky, doprajeme slobodu aj ostatným. Tiež im dovolíme žiť autenticky. Akceptujeme a rešpektujeme seba, preto už dokážeme akceptovať a rešpektovať ostatných. Opačne to nepôjde. Všetko začína v nás.  

6. Rozvíjajme sebadôveru

Autenticita si vyžaduje silu charakteru, najmä keď na nás ostatní tlačia, aby sme konali spôsobom, o ktorom vieme, že je nesprávny. Preto by sme mali pracovať na budovaní svojho sebavedomia . Silný pocit seba samého a asertivita potrebná na to, aby sme stáli na zemi, nám pomôžu prekonať náročné situácie.

To znamená, že najprv je potrebné cítiť, čo je pre nás dobré, z čoho máme lepší pocit a myseľ máme použiť na to, aby sme to uskutočnili. Myseľ má byť sluha a nie pán. Človek, ktorý má takúto harmóniu medzi cítením a myslením, je človekom s najväčším potenciálom. 

7. Spravujme svoje emócie

Keď žijeme autenticky, berieme do úvahy potreby druhých a robíte všetko pre to, aby ste sa k nim správali zdvorilo a s rešpektom. V stresových situáciách to znamená vedieť ovládať svoje emócie .

Je to dôležitá súčasť autentického života, pretože to ukazuje, že máte vnútornú silu a rešpekt k ľuďom okolo vás, a je to zručnosť, ktorú stojí za to rozvíjať, pretože vám bude dobre slúžiť vo všetkých aspektoch vášho života a kariéry.

Malá rada na záver ako sa zbaviť pretvárky:

Masky skladáme, keď k sebe dokážeme byť úprimní. Vtedy začíname byť úprimní aj k okoliu. Ak vychádzame ráno z domu, vidíme suseda a naučene mu poprajeme „dobrý deň“ bez toho, aby sme si uvedomili, že mu naozaj želáme, aby dobrý deň mal, je to zautomatizované správanie a jedna z masiek. Pojem „maska dole“ znamená, že prestávame žiť automatické programy, sme bdelí a uvedomujeme si svoje konanie. 

To isté platí pri slove „ďakujem“. Často sa poďakujeme úplne automaticky, lebo sa to patrí, lebo sa to má. Ak cítime úprimnú vďaku v každej chvíli, tak je to správne. Všetko je to o uvedomovaní si. Úprimná vďačnosť je bránou k hojnosti a ku šťastiu. Hojnosť a šťastie sa nehľadajú, ale uvedomujú sa. 

Je potrebné pomenovať všetky obmedzujúce presvedčenia, programy a vzorce. A zároveň si vždy klásť otázku: „Čo nám bráni v tom, aby sme boli sami sebou?“ Iba takto zistíme, kde máme blokády. Následne je potrebné ich odstrániť. Chce to odvahu, odhodlanie a rozhodnutie vykročiť k pravde o sebe samom. 

Annka

 

Zdroj: mindtools, forbes

 
 

Trend Pre Ženy

RADOSŤ je naším TRENDOM.

Osobný rozvoj, zdravie, informácie a vzájomná pomoc pre chvíle radosti aj nepohody.

Produkty pre zdravie a krásu ženy 

 

 

©2024 Trend pre ženy. Všetky práva vyhradené. Dizajn od AnKa

Hľadať

Zdieľať < /a>
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/sk_SK/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));