SILA SLOVA

Slová sú vyslovené Myšlienky a Myšlienky tvoria našu Realitu

Sme jediný druh na Zemi, ktorý používa slová. Slovo má pre  nás Slovákov ešte jeden, zvláštny alebo vzácny význam. Slovo máme aj v názve Slovania - Slováci.

Pomocou slova vyslovujeme myšlienky, ktorými sa zaoberáme, komunikujeme s druhými ľuďmi, ukladáme ich na papier apod. 
Takto svojimi Slovami, v dobrom aj v zlom, ovplyvňujeme seba, svoje deti a každého s kým hovoríme. Slovami tiež pomenúvame veci, vlastnosti, situácie, ktoré prežívame a súčasne vyjadrujeme k nim svoj citový vzťah. 

SLOVÁ sú Myšlienky vyslovené nahlas, majú svoju Vibráciu a nesú určitú Energiu. Preto je dôležité aké Slová používame.

Ak sa vám zdá, že ste v poslednom čase viac a viac vyčerpaní, bez energie a nespokojní, možno používate slová, ktoré u vás  podporujú Negatívnu Energiu. Porozmýšľajte, či nie je čas zmeniť svoje myšlienky aj slová.

Ak sme vnútorne spokojní a žijeme v prítomnom okamihu naše slová nesú pozitívnu Energiu , vyjadrujú Múdrosť a sú akoby mostom, ktorý nás spája s okolím.

U mňa sa slová často spájajú s obrazom alebo naopak. Obraz vyvolá u mňa slovo a z neho vznikne myšlienka alebo krátka úvaha, či zamyslenie. 


Samotný život je dôvod k oslave. Je dôvodom na Radosť. Každé ráno, keď otvoríme oči je dôvod na vďačnosť za nový deň, nové ráno, za život tu a teraz.
Pritom v prírode je všetko jasné a radostné. Nevidíme v nej smutné stromy ani naštvané vtáctvo. Skutočná oslava vychádza z radosti prežívanej hlboko vo vnútri a pretekajúcej von, piesňou, tancom smiechom ale aj slzami vďačnosti. Takúto oslavu šírme ďalej a nakazme ňou aj druhých, treba si to užiť spoločne.
Vyzuj si topánky, raduj sa a tancuj, bláznivo sa smej a teš sa každého okamihu
Často počujeme, že sa máme v prvom rade postarať sami o seba. Prikyvujeme, že áno, ale aj tak sa to mnohým zdá stále sebecké. Nevieme si predstaviť, čo znamená Sebaláska a ako to urobiť, odkiaľ začať. Pritom starať sa o druhých je často naša celodenná náplň. Urobme teraz pre seba Záväzok, naozajstný a jednoznačný. Jednoducho sľúbme si , že urobíme všetko, čo treba, aby sme sa o seba postarali. Dlžíme to sami sebe. Sľúbme si, že sa postaráme o svoje telo, svoje zdravie aj myšlienky. Nie niekedy, ale KAŽDÝ DEŇ.
Niekedy snívame, či uvažujeme o niečom krajšom, lepšom pre nás. Rozmýšľame a zvažujeme, či ísť do toho, zvažujeme pre a proti a nevieme sa rozhodnúť. A tak len odkladáme riešenie na zajtra, veď možno...Pritom zajtra nebudeme ani múdrejší, ani lepší a dokonca ani zrelší na rozhodnutie, než sme dnes. Každý deň musíme o niečom rozhodovať, každý deň zvažujeme a vyberáme si z rôznych možností. Zajtra to nebude iné. Budeme starší a budeme mať ešte menej odvahy a viac obáv k akejkoľvek zmene. Neodkladajme nič na zajtra. Zajtrajšok možno príde a možno nie. Dnes je ten správny deň. 

Radosť cítime, keď prijmeme svoje životné okolnosti, nech sú akékoľvek, a uznáme, že sú súčasťou nášho života. 
Radosť a šťastie je vnútorný pocit, ktorý dávame do toho, čo robíme. Vychádza z nášho vnútra smerom do vonkajšieho okolia, nikdy nie naopak. Pokiaľ neberieme všetko príliš vážne a zostávame s otvoreným srdcom a mysľou, môžeme vnímať ako sa radosť šíri ďalej a hlbšie do nášho života.


Všetci prežívame životné obdobia, v ktorých sa snažíme udržať si spomienky, ľudí aj veci. Je krásne spomínať na minulosť, ale mali by sme sa naučiť akceptovať skutočnosť, že sa veci menia. Preto si uchovajme pekné Spomienky, odpúšťajme ťažkosti a problémy, prepúšťajme ľudí a veci, ktoré nám už neslúžia a pozerajme sa do budúcnosti s Nádejou a Vierou, že všetko dobré príde v správnom čase. A pokiaľ je to možné, osvojme si krásu PREPUSTENIA


Náš úspech sa môže zmeniť na neúspech, pohoda na chaos, bohatstvo na chudobu, zdravie na chorobu. Tí, ktorých milujeme, nás môžu opustiť, atď. Ak si však uvedomíme, že život nebude nikdy dokonalý a že zrejme nikdy nebude fungovať presne ako chceme, uľaví sa nám a prinesie nám to neuveriteľnú „ ľahkosť bytia “. Možno je náš život nedokonalý a chaotický, ale je zároveň dokonale Božský.

 


Všetci sme mocné kreatívne bytosti a pomocou vyslovených slov, dokážeme tvoriť svoju realitu a niekedy doslova aj zázraky. Naše slová majú naozaj tajomnú, alebo lepšie povedú čarodejnú moc. Buďme preto opatrní a dávajme si pozor akú Energiu vkladáme do slov. Používajme ich Múdro, v prospech lásky a pravdy, aby sa stali mostom medzi nami.

CELISTVOSŤ je širší pojem, cesta k nej je oveľa dlhšia a zložitejšia. No všetko sa deje v malých a postupných krokoch a toto je jeden z nich, ako sa k Celistvosti dostať. Robiť niečo len preto, aby si to druhí všimli a obdivovali nás, je malicherné a sebecké. Ale urobiť niečo nezištne a od srdca vypovedá o našej úplnosti a oddanosti. 

Ženy vedia byť často k sebe nespravodlivé, závistlivé až kruté. Často sa navzájom porovnávajú a neraz hľadajú na tej druhej skôr chyby ako niečo, čo by mohli obdivovať alebo aspoň jednoducho pochváliť. Ak chceme vybudovať pre naše deti krajší a lepší svet, mali by sme začať od seba. Buďme k sebe Láskavejšie, vytvorme si nové Zvyky a Podporujme sa navzájom.

KRITIKA nás dokáže nielen naštvať, ale aj poriadne rozhodiť a pokaziť nám doslova náladu. Skrátka sme na ňu háklivý a berieme ju príliš osobne. Často reagujeme Emocionálne a Agresívne, pritom by bolo určite lepšie, hlavne pre nás samých, v kľude a bez emócií o nej popremýšľať. Čo nám chce povedať? Mať nedostatky je normálne, máme ich skrátka všetci, ale musíme sa ich naučiť aj vidieť a hlavne Prijať. Poznanie a Prijatie svojich nedostatkov je niečo ako veľká skúška z predmetu Osobný Rozvoj. A my chceme predsa touto skúškou Prejsť, však ?

Človek je často tak zaneprázdnený sám sebou, že si ani nevšimne, čo sa okolo neho deje. Myslí si, že najdôležitejšie je, aby sa mal dobre on sám. Je zamestnaný svojou vlastnou existenciou a uprednostňuje vyložene svoje túžby a potreby pred potrebami druhých. Preto Sebectvo oddeľuje ľudí od kolektívu, ničí naše vzťahy a rozvracia Spoločnosť. Opakom Sebectva je Dávanie, ktoré uvoľňuje liečivé prúdy, lieči jednotlivca aj celok. Dávanie zo srdca sebe aj druhým a s Radosťou, dávanie z pretekajúceho pohára nášho bytia - to je tá pravá sila, ktorá pohne horami.

 
 

Nedávno som si uvedomila, že aj keď sme unavení, radšej o tom netreba hovoriť, (pokiaľ nie je únava dlhodobá alebo nevyplýva z nejakej choroby). Keď si sami sebe hovoríme, že sme unavení, sústreďujeme na ÚNAVU ešte väčšiu pozornosť a stávame sa ešte unavenejším. A my chceme predsa pravý opak. V skutočnosti aj pri pocite únavy človek má stále určitú rezervu a vydrží toho ešte veľa. Ak slovo únava nebudeme používať, vyhneme sa tak zbytočne ešte väčšiemu vyčerpaniu.

Naša myseľ neustále hľadá odpovede na otázky o živote. Ak príde odpoveď, myseľ dá hneď ďalšiu otázku. A tak je to stále dokola. Snažíme sa uspokojiť svoju myseľ, pochopiť nepochopiteľné a nájsť tak vnútorný kľud. Lenže k pochopeniu a tým aj k šťastiu neprichádza prostredníctvom mysle. Odpovede hľadáme vonku, pritom sú po celý čas vo vnútri nás. Lebo život môže pochopiť iba naša duša a srdce. 


Odovzdanie je Odvaha a Dôvera robiť veci od srdca a naplno
. Skúsme sa zamyslieť akým spôsobom vstupujeme do vzťahov a do našich každodenných aktivít...Robíme veci naplno alebo sme myšlienkami úplne inde? Možno len plníme očakávania druhých, možno chceme za každú cenu dodržať naše záväzky alebo naopak predčasne z nich vykĺznuť... Akú Energiu vkladáme do našich činností? A čo naše Vzťahy? Dokážeme sa odovzdať bez strachu a s plným uznaním všetkých možných prekážok a ťažkostí ?

 

NENÁVISŤ je ako mor, ktorý nám môže doslova zaplaviť celé telo. Takéto negatívne pocity sú zdrojom vážnych chorôb. Možno to naozaj niekedy silno a deštruktívne cítime, možno nám naozaj niekto moc ublížil, možno nás zradil, ale aj vtedy, nemusíme slovo NENÁVIDÍM vyslovovať. Našťastie máme v slovnej zásobe množstvo ďalších slov, pomocou ktorých môžeme vyjadriť svoje roztrpčenie, zlosť a smútok. A hlavne sa pokúsme transformovať nenávisť na Lásku. Budeme určite Zdravší a Šťastnejší.

POZOR aj SLOVO STRAŠNE
tvorí našu realitu. Funguje to asi takto: slová ako Strašne a Hrozne, majú v sebe negatívnu Energiu. Slovo strašne napríklad používame,  ak chceme niečo zdôrazniť: "To je strašne dobré.” Ak ich použijeme pri popise pozitívnych javov a vecí, vlastne negujú pozitívne posolstvo a tiež to pekné, čo sme chceli povedať. Nahraďme ich slovíčkom VEĽMI a budeme sa cítiť oveľa lepšie.


Asi všetci sme už zažili situáciu, kedy sme si povedali: " Nikdy ... " Táto otrepaná fráza má však hlboký zmysel. Hovorí sa, že slovom NIKDY poškodzujeme svoj vnútorný potenciál, ktorý sa nemôže naplno rozvinúť. Oberáme sa tak o vlasnú harmóniu. A my chceme pravý opak, však? 

 

Problémy sú súčasťou nášho života.
Cez ne rastieme, učíme sa a získavame skúsenosti. Ale Pozor - častým používaním slova PROBLÉM sa môže stať, že sa na vás nejaký problém naozaj nalepí. Toto slovo totiž nesie v sebe Zápornú Energiu. Ak ho už musíme vysloviť, tak len vtedy, keď sa bude jednať o skutočný problém. Inak berme menšie problémy ako výzvu a možnosť ako sa s nimi popasovať.
trend-pre.zeny-blog-1200x726.jpg

Trend Pre Ženy

RADOSŤ je naším TRENDOM.

Osobný rozvoj, zdravie, informácie a vzájomná pomoc pre chvíle radosti aj nepohody.

Produkty pre zdravie a krásu ženy 

 

 

©2024 Trend pre ženy. Všetky práva vyhradené. Dizajn od AnKa

Hľadať