Blog

Alternatívna medicína a jej úskalia

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Nie je tajomstvom, že všeobecná medicína viac zlyháva ako lieči, a že sa čoraz viac obzeráme po iných liečebných metódach, ktoré by nám pomohli vyjsť z tohto začarovaného kruhu.

Problematikou alternatívnej medicíny sa zaoberá vo svojom článku Mgr.Fr.Nagy, lektor a konzultant Integrálnej Zdravovedy

Mgr.Fr. Nagy: „ Ako sa nestratiť v pralese alternatívnej medicíny“


Priznám sa, že samotný pojem "alternatívna" medicína nemám rád, pretože  má charakter defenzívny, resp. vymedzujúci voči tzv. konvenčnej medicíne  Ale dajme na chvíľu slovné hračky na bok a ponorme sa do problematiky hlbšie. 

Konvenčná medicína.

Konvenčná medicína v západnej civilizácii je tu prítomná niečo vyše 200 rokov a pomaly sa čoraz viac ľudí presvedčuje o tom, že k ultimátnemu zdraviu nie je tou správnou cestou.

Aká je toho príčina? Primárny problém spočíva v tom, že človeka vníma  viac menej mechanicky, číro materialisticky, rozdrobene, skôr ako časti a nie ako celok, zameriava sa skôr na symptómy a ich potlačovanie, v neposlednom rade pohybuje sa, síce "vedecky", len na povrchu a neposúva sa  ku koreňom chorobných neduhov. Jej miesto v súdobej spoločnosti  má však, podľa mňa, nezastupiteľné miesto.

Prečo? Jednak z dôvodu jej úspešnosti pri akútnych zákrokoch, resp. v schopnosti udržovať (i polomŕtveho) človeka pri živote. Otázka samozrejme znie, za akú cenu. To, že žijeme dlhšie ešte neznamená, že sme šťastnejší alebo zdravší. To si skutočne musíme povedať úprimne. A je tu ešte jedna veľmi dôležitá relevancia existencie konvenčnej medicíny.

Spočíva v tom, že skrz chýbajúcu prevenciu, nezdravý životný štýl, kontaminované prostredie a stravu sa  celkový zdravotný stav západnej civilizácie  takmer bez výnimky u každého pohybuje na hrane akútnych prejavov.

Je to prirodzené, pretože náš životný štýl má ďaleko od prirodzeného, nie je v súlade s prírodou, de facto celý čas balansujeme na hrane existencie bez symptómov a prepuknutia akútnej choroby. Je vhodné podčiarknuť, že byť bez symptómov nemusí zákonite znamenať byť zdravý.

Musíme si uvedomiť, že všetko má svoj predvoj, predohru, choroby nie sú v tomto smere výnimkou, ale keďže neprikladáme dôležitosť priebežnej harmonizácii zdravia, kontinuálnej starostlivosti o seba, tak všetko je len otázka času, keď sa naplní individuálna kompenzačná sila  organizmu človeka a on si povie, stačilo a vzniká  nejaký chorobný symptóm.

Tým, že žijeme hekticky, konzumne, na povrchu, tak konvenčná medicína to len reflektuje.

Lekár má na  vás akurát tak 10 minút, rieši symptóm a nie koreň problému,  medikament je všetkým, nič na živote meniť nemusíte. Mohol by som samozrejme pokračovať. Napriek technologickým výdobytkom konvenčnej medicíny, je to stále viac menej mechanika, syntetika a mäsiarstvo, akurát tak vďaka sofistikovanejším postupom a procesom detekcie. Platí tu stará známa veta:

 

Lekár je človek, ktorý "lieči" chorobu, o ktorej vie málo, "liekom", o ktorom vie ešte menej, u človeka, o ktorom de facto vôbec nič nevie 

Alternatívna medicína.

Tak čo teda s tým? Je riešením tzv. alternatívna medicína? V prvom rade si musíme uvedomiť, že daný pojem je neskutočne  vágny, nejednoznačný a laik vôbec nemusí rozumieť tomu, čo sa pod tým vlastne skrýva. Ako v každej oblasti v dnešnej dobe, aj tu sme svedkami obrovskej ponuky, avšak s pochybnou a neraz s veľmi nízkou kvalitou s otáznymi benefitmi pre záujemcov.

Jestvuje zopár mýtov a skutočností, ktoré je na mieste si hneď na začiatku vysvetliť, aby sa záujemca, ktorý chce kráčať cestou "alternatívy" vyvaroval možného rozčarovania. Tou zásadnou vecou je fakt, že nikoho "zvonka" sa uzdraviť nedá. Všetky odnože tzv. alternatívnej medicíny akurát tak nepomáhajú telu vlastnej sile pri samoregenerácii a sebaregulácii.

Žiaľ mnohí k nej pristupujú na spôsob klasickej konvenčnej terapie, kde je všetko zdravie  "len otázka" nejakej pilule. Síce možno nie paralen, ale niečo iné, akože prírodné. Tento postoj je však v základoch mylný a nepovedie osobu k uzdraveniu. Prinajmenšom nie k trvalému alebo celkovému. Nekvalita v oblasti súčasnej  alternatívnej medicíny je primárne daná komplexnosťou človeka a jeho zdravia a v neposlednom rade obchodnými záujmami. 

Pri prvom bode si musíme uvedomiť, že uzdravenie je proces prebiehajúci na viacerých úrovniach: fyzická, energetická, mentálno-emočná, spirituálna. Pomocník či terapeut by mal teda disponovať náležitými poznatkami o všetkých týchto úrovniach. 

Tomu tak však väčšinou nebýva. Koniec koncov všetky úrovne do detailov jedna osoba ani obsiahnuť nemusí vedieť. Z dôvodov kapacitných, intelektuálnych, logistických alebo finančných.

 

zdravie

 

A potom tu máme samozrejme obchodný rozmer, kde sa k slabej erudícii alternatívneho terapeuta pripoja číro finančné záujmy a "pretláčanie" len výsostne vlastných (obmedzených) riešení, postupov, doplnkov atď.  len aby pacienta neuchmatla konkurencia a tým neprišiel o zisk.  

Obdobne ako tomu je pri konvenčnej medicíne, žiaľ aj tzv. alternatívna medicína je v súčasnosti príliš rozdrobená, neorganizovaná, neštruktúrovaná chýba jej skutočný integrálny prístup. Laik sa v nej vie ľahko stratiť, resp. rozčarovať, ak obdrží niečo iné, než  čo očakával.  

Každý terapeut "rieši" svojho klienta len z perspektívy, ktorú sám pozná (napr. toxicita tela) a popritom môže opomenúť  inú nemenej podstatnú zložku (napr. psychiku), v ktorej nemusí mať vzdelanie. Naviac prístup "alternatívy" je v dnešnej dobe neraz tak isto povrchný ako v tzv. akademickej medicíny, rozumej riešime len symptóm, akurát tak prírodnými produktami a nie syntetickými, ktoré majú takmer v každom prípade aj isté vedľajšie účinky.

Integrálna a holistická medicína.

To, čo skutočne dnešný človeka potrebuje nie je alternatívna medicína,  ale skôr integrálna a holistická medicína. Teda prístup, ktorý človeka skutočne vníma celistvo, a to nielen proklamačne. Tento prístup v sebe zahŕňa starostlivosť o telo a fyzično, adresuje energetickú výmenu s okolím, pracuje s mentálno-emočnou úrovňou, berie do úvahy témy rodinného klanu a v neposlednom rade dáva špecifické rady šité na mieru pre duchovnú cestu konkrétneho človeka.

Čo bráni k uskutočneniu takéhoto sna či prístupu?

Nuž v prvom rade samotný pacient, klient. Ten vo väčšine prípadov sa nechce meniť, modifikovať niečo na svojom živote, chce rýchle, ľahké a lacné riešenia. A komplexný prístup nie je žiaľ ani rýchly, ľahký, tobôž nie lacný.

Druhý problém je vo financiách. Každý vám bude tvrdiť, že zdravie je to najcennejšie, ale keď ho stratia a musia do neho investovať, tak plačú, že je to drahé. Je to drahé, je to sakramentsky drahé, pretože  priebežne a preventívne sa  harmonizovať je vždy rádovo lacnejšie než dať do poriadku úplne "rozbitého človeka". 

A opäť sme pri chýbajúcej prevencii a priebežnej harmonizácii. Je žiaľ zarmucujúcim faktom, že v dnešnej dobe skutočné uzdravenia nie je finančne dostupné každému z nás. Procedúry, terapie, doplnky výživy, stravovací režim, kvalitná strava všetko niečo stojí. Postaviť svoj ozdravný plán len na jednom pilieri býva spravidla málo dostatočné, keďže  väčšina ľudí je disharmonických na viacerých stupňoch svojho bytia.

Žijeme nezdravý životný štýl, máme toxicky zaťaženú stravu, pitie i ovzdušie, sme v konštantnom strese a v chvate za chorými životnými cieľmi, v neposlednom rade v nefunkčných medziľudských väzbách. A to si tu fakt niekto myslí, že za 100 EUR  za mesiac dáte niekomu "generálnu opravu"? Je to čistá  ilúzia.

Posuňme sa však v tejto chvíli ďalej ku konkrétnym segmentom tzv. alternatívnej medicíny, aby sme zhodnotili jej plusy a mínusy, čo nám umožní presnejšie zacieliť, čo v skutočnosti  ako pacienti potrebujeme. Vyzdvihol by som tu tie najčastejšie okruhy tzv. alternatívnej zdravovedy.

Homeopatia je mnohými titulovaná ako kráľovná alternatívnych postupov, ktorú neraz akceptujú i samotní akademickí lekári.  V prísnom zmysle slova jej postupy sú v rozpore s prístupom akademickej medicíny, takže ich spoločné nasadenie u pacienta je viac než sporné. Homeopatia dokáže divy a zázraky, ale.... Tým "ale" je nachádzanie správneho konštitučného lieku z vyše 4000.

Homeopat používajúci štandardne len rozhovor a dotazovanie a musí byť prinajmenšom jasnozrivý, aby to dal na prvý pokus. Takže, ak ste sklamaní z tejto oblasti, tak to nie je neúčinnosťou homeopatie, ale neschopnosťou homeopata nájsť liek vhodný práve pre Vás

Keďže západná civilizácia rada "hltá niečo", tak ako prvé po konvenčnej terapii siahnu ľudia  práve po homeopatii, keďže väčšina homeopatov sa len pokúša energeticky vyladiť Vašu konštitúciu dúfajúc, že "ostatné záležitosti" si  v hlave a v živote človek porieši sám. Jednoznačnou výhodou homeopatie je, že nemá vedľajšie účinky.

Biorezonančná diagnostika a terapia je obrovským segment na dnešnom trhu. Ako sa hovorí, správna diagnostika je polovica úspechu. Problém je v tom, že gro týchto terapeutov (česť výnimkám) výstupy z biorezonancie nedokáže správne (ak vôbec) interpretovať. 

Prítomnosť napr. mikróbov v organizme nie je príčina ale dôsledok, to isté platí i pre parazity. Istý stav v organizme môže nastať pre rôzne príčiny, od psychických, cez konštitučné alebo iné. Následne nastavená detoxikácia a harmonizácia je neraz len skrytým a vynúteným predajom doplnkov výživy, na ktorých je terapeut finančne závislý a profitom zainteresovaný.

K číro detoxikačnej medicíne treba ešte dodať, že očistené telo istotne funguje lepšie ako zamorené, avšak každý potrebuje iný typ detoxu, v inom čase, v neposlednom rade detoxikáciou sa nemusia bezodkladne vyriešiť konštitučné alebo riadiace disharmónie u dotknutého človeka. Inými slovami, jedna vec je vyčistiť, druhá vec je, prečo sa vôbec telo zamoruje a nedokáže si s tým viac menej poradiť samé?

Osobitnú kapitolou v segmente "alternatíva" je ajurvédska alebo tradičná čínska medicína. Patria medzi jedny z mála, ktoré človeka adresujú skutočne holisticky, od hlavy až po päty. Ich nevýhodou je neraz neochota pacientov k hlbším zmenám v  celkovom životnom štýle (potrebná spirituálna zmena i v životnom postoji), resp. skutočnosť, že orientom predpisovaná liečivá strava nie je vyhovujúca pre každého Európana, keďže naše genetické korene a tým i špecifikácie v metabolizme sa môžu v istých smeroch odlišovať.

Naviac detoxikačné procedúry orientu majú svoje korene v agrárnej spoločnosti a nie sú vždy plne účinné v našej "petrochemickej" dobe.

Výživní poradcovia, propagátori zdravého životného štýlu a koučovia zdravia sú ďalšou zaujímavou kategóriu na trhu. Je mnohokrát smiešne, že ani oni sami medzi sebou sa nevedia neraz zhodnúť, čo zdravé je alebo nie je.

Zadefinovať zdravie možno nie je až také ťažké. Ide o stav harmónie, homeostázy na všetkých úrovniach človeka a jeho bytia bez výnimky. Avšak pre jedinečnosť každého z nás je dôraz na konkrétnu oblasť  a forma terapie rozdielna a musí byť šitá zákonite na mieru.

Mojim záverečným želaním nech je apel na každého, aby sa v oblasti zdravia predovšetkým  vo vlastnom záujme vzdelával, spoznával seba, svoje jedinečné špecifiká, lebo to je tá najlepšia a základná forma prevencie, cesty ako ušetriť  a nestratiť sa v labyrinte tzv. alternatívnej medicíny, ktorú trh dnes ponúka.

 

Zdroj

 

 

Trend Pre Ženy

RADOSŤ je naším TRENDOM.

Osobný rozvoj, zdravie, informácie a vzájomná pomoc pre chvíle radosti aj nepohody.

Produkty pre zdravie a krásu ženy 

 

 

©2024 Trend pre ženy. Všetky práva vyhradené. Dizajn od AnKa

Hľadať