Blog

Pod povrch medziľudských vzťahov

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Naše psychické zdravie a kvalita nášho života je odvodená od vzťahov, ktoré máme a od našej schopnosti riešiť problémy s nimi súvisiace. Existujú zákonité veci, ktoré sa dajú vo vzťahových problémoch pochopiť.

Kamarátka mi nedávno poslala link na video , ktoré sa zaoberá utrpením a bolesťou vo vzťahoch. Psychologička PhDr.Veronika Neumanová v ňom predstavuje svoju novú knihu „Koniec utrpenia v rodinných vzťahoch“ .

Kniha aj toto video  sú určené tým, ktorí sa vo svojich životoch trápia, ale tiež záujemcom o hlboký vhľad do podstaty bolestivých vzťahov medzi ľuďmi. Pokiaľ sami trpíte emočnými zraneniami, spoznáte novú cestu, ktorá smeruje k vnútornému oslobodeniu.

Ako sama hovorí, vďaka uzdraveniu svojho vnútra sa stanete aktívnymi spolutvorcami pozitívnej a mocnej zmeny vzťahov na tejto planéte.

Vzťahová problematika je náročná téma pre mnohých z nás. Naše vzťahy sú často veľmi zložité a to nemám na mysli len partnerský vzťah, ale aj vzťahy k rodičom, priateľom, kolegom apod.

Riešenie a problémy so vzťahmi sa dotýkajú nás samotných, nakoľko slová a správanie druhých sú vždy projekciou toho, čo my sami vyžarujeme. To čo, vidíme v druhom človeku, je náš odraz, naše boľavé miesto, ktoré potrebujeme vyčistiť.

Ako zlepšiť partnerské a iné vzťahy? Hovorí Phdr. Veronika Neumanová

" Najprv si treba uvedomiť, aké projekcie tvoríte vy a váš partner. Zároveň si navzájom zrkadlíte nevyriešené záležitosti prostredníctvom vplyvu správania sa jedného a druhého. Bude pre vás mimoriadne oslobodzujúce, keď si uvedomíte, že správanie iných nie je skutočne namierené proti vám osobne - ale vy môžete (a veľmi často ste) byť projekciou niekoho z jeho minulosti alebo svojím správaním mu môžete pripomínať niekoho z minulosti.

Preto je dôležité poznať svojich minulých „kostlivcov“ v podobe rôznych emocionálnych zranení, ktoré vás ovplyvňujú v činoch - môžete byť nedôverčiví voči ostatným, môžete si brať veci príliš osobne, cítite sa odmietnutí alebo opustení, môžete očakávať ohrozenie atď." 

 

Osobné odporúčanie

Veľmi zaujímavé a dôkladné rozbory nájdete na stránke Integrálnej Zdravovedy.

Pri riešení osobných problémov a rôznych životných situácií mi častokrát pomohol  práve výklad od Mgr. Františka Nagya. Na svojej stránke ponúka komplexné a cielené rozbory individuálnej životnej mapy ( vstupný a nadstavbový), analýzu na rok 2021, ako aj cielené čiastkové rozbory konkrétnej problematickej situácie, životnej dilemy vo vzťahoch, v práci, apod.

Výklad dostanete na CD alebo vám bude zaslaný v elektronickej podobe. Mne a mojim známym sa mnohokrát osvedčil, pomohol vyriešiť problém a upravil náhľad na problematický vzťah, či situáciu.

Môžete si dať urobiť partnerský výklad  "KOMPATIBILITA DUŠÍ" . 

Tento profil vám poskytne detailné informácie o potenciáli konkrétneho vzťahu (milostného, manželského, priateľského alebo obchodného) dvoch osôb, o úrovni a miestach ich (karmickej -  mentálnej - emocionálnej ) kompatibility, synergie a súhry ako aj možnej disharmónie. 

Získate poznatky o tom, či je alebo nie je do vzťahu vhodné investovať čas, energiu, čo je dobré urobiť pre jeho záchranu,  dostane sa vám poznanie o vhodnej vzájomnej komunikačnej stratégii, aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam a konfliktom.

Nejde o nejaké veštenie, je to komplexná analýza najpravdepodobnejších variant vývoja životných udalostí, dokonalý pomocník na pochopenie života aj seba samého.

Záver 

Z vlastnej skúsenosti môžem len potvrdiť, že ak chceme "uzdraviť" svoje vzťahy a zlepšiť kvalitu svojho života,  musíme začať od seba, naučiť sa spracovať emočné bloky, stať sa ústretovejším, prestať posudzovať a byť viac empatickí, súcitní a láskaví.

V okamihu, keď zmeníme svoj vnútorný postoj , zmení sa aj správanie ľudí okolo nás a náš život bude oveľa zdravší a radostnejší. 

Annka

 

 

 
 

Trend Pre Ženy

RADOSŤ je naším TRENDOM.

Osobný rozvoj, zdravie, informácie a vzájomná pomoc pre chvíle radosti aj nepohody.

Produkty pre zdravie a krásu ženy 

 

 

©2024 Trend pre ženy. Všetky práva vyhradené. Dizajn od AnKa

Hľadať