Blog

Liečba emócie strachu podľa živlov čínskeho pentagramu

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Poznať svoje emócie, vedieť s nimi pracovať a dokázať ich liečiť je predpokladom k tomu, aby sme žili v pohode sami so sebou aj so svojim okolím.

V súvislosti s mojím záujmom o Tradičnú čínsku medicínu“ sa mi dostala do rúk kniha Vladimíra Jelínka : „Jak zvládat emoce pomocí obrazů živlů“. Vďaka nej sa naučíme pracovať so svojimi pocitmi a pochopíme isté zákonitosti emócií.

Autor v knihe pracuje so základnými živlami čínskej medicíny (oheň, voda, drevo, zem, kov).  Pomocou vizualizácie týchto živlov a výtvarného umenia nás učí ako so svojimi emóciami pracovať na najhlbšej úrovni ľudskej duše.

Táto zaujímavá kniha je síce momentálne vypredaná, ale môžete si ju kúpiť ako E-knihu, čím aj ušetríte.

 

 

Emócie

Emócie sú psychologické procesy, zahrňujúce subjektívne zážitky pohody a nepohody, previazané s fyziologickými zmenami (zmena srdečného rytmu, zmena rýchlosti dýchania), motorickými prejavmi (mimika, gestikulácia), zmenami pohotovosti a koncentrácie. Vyvolávajú a ovplyvňujú tak ďalšie psychologické procesy.

Emócie sú evolučne staršie ako rozumové správanie, preto sú ich prejavy silnejšie a ťažšie ovplyvniteľné. Pomerne ľahko sa prenášajú na druhých ľudí (panika, plač na pohreboch, neutíšiteľný smiech a pod.). Silné emócie môžu poškodiť zdravie alebo spôsobiť smrť. Dlhodobé pôsobenie určitej emócie môže viesť k zmenám zdravotného stavu. (Wikipédia). Neschopnosť pomenovať a zvládať vnútorné pocity nám spôsobuje problémy vo vzťahoch, v práci či pri výchove vlastných detí. 

Podľa čínskej medicíny majú choroby príčinu zo 70% v našej psychike, v emóciách, z 20% v zlom stravovaní a len 10% sú faktory, ktoré nie sme schopní ovplyvniť. Z toho vyplýva, že to, ako zvládame alebo nezvládame naše emócie, ovplyvňuje naše zdravie a ak máme problémy so zvládaním emócií, môže to byť príčinou mnohých chorôb. 

Podľa čínskej medicíny sú emócie úplne normálnym prejavom našich orgánov. Radosť je spojená so srdcom, starosti so slezinou, smútok s pľúcami, strach s obličkami a zloba s pečeňou. Z toho vyplýva, že emócie sú pre nás životne dôležité, sú bežnou reakciou organizmu na životné situácie, a to pozitívne aj negatívne. 

Prístup k emóciám a spôsob ich spracovania je u každého veľmi individuálny. Niektorí ich vedia hodiť za hlavu, iní ich v sebe dusia po dlhý čas. Všetko záleží od našej telesnej konštitúcii, na traumách z detstva, na vzťahoch v rodine, na sile alebo slabosti jednotlivých orgánov. Našťastie existujú rôzne osvedčené spôsoby, ako sa naučiť s nimi pracovať a ako emócie lepšie zvládať.

 

Ľudské emócie sú rozhodujúcim faktorom, ktorý určuje, nakoľko sme so svojím životom spokojní, nakoľko sme šťastní.

V poslednej dobe mnohí ľudia pociťujú a prežívajú asi najviac emócie Strachu. Súvisí to aj s udalosťami posledných dvoch rokov, ktoré sa šíria médiami, sociálnymi sieťami a medzi ľuďmi vôbec.

Pozrime sa bližšie na tento pocit a pokúsme sa ho pochopiť a zvládnuť.  

STRACH

Emócia je telesný dej, ktorý v prípade strachu spúšťa poplachovú stresovú reakciu. Jej úlohou je pripraviť organizmus na útok alebo útek. Aby mohol človek s emóciami začať pracovať, musí im najskôr rozumieť. Emócie sú vo vedomí vnímané ako pocit. Pocit môže mať rôznu intenzitu, a to od malého nepokoja až po stav paniky. 

Strach vo všeobecnosti nie je zlý. Problémom sa stáva vtedy, keď ho prestávame zvládať. Tiež je potrebné si uvedomiť, že strach a depresie sú emócie veľmi nákazlivé a pretože žijeme v spoločenstve ľudí, neovplyvňujú len nás, ale aj celú skupinu ľudí, ktorá je okolo nás. Dnešný život je veľmi náročný, žijeme pod tlakom doby, spoločnosti, médií a nie každý to dokáže zvládnuť.  Bojíme sa nezamestnanosti, chorôb, chudoby, vojny, ekologických problémov. 

Strach je pocit zovretia, ktoré vnímame najmä v oblasti bedrovej chrbtice. Orgánom strachu sú obličky, ktorým strach nedovoľuje pracovať optimálnym spôsobom. Nadmerný a dlhodobý strach a úzkosť výrazne oslabujú obličky. 

Niektoré druhy strachov a obáv:

 • strach z vody, z výšok, z lietania, z pádu, uzavretých priestorov
 • strach z pavúkov, z hadov
 • strach zo zubára, lekára, injekcie
 • strach z budúcnosti, zo straty zamestnania
 • strach z opustenia partnerom, ľuďmi, zo straty priateľov
 • strach zo staroby, nemohúcnosti
 • strach z chudoby, zo straty majetku
 • strach z autority
 • strach zo smrti, choroby

 

Typické vety sprevádzajúce pocit Strachu :

 • to nestihnem
 • musím to urobiť
 • to sa nesmie robiť
 • to je nebezpečné, nemožné
 • len aby sa mu nič nestalo
 • choďte pomaly, dávajte si pozor

 

Orgánom strachu sú obličky a archetypom pre strach je voda

Obličky filtrujú krv, ktorej najväčšou zložkou je práve voda, a odplavujú z organizmu najmä tie druhy toxínov, ktoré sú vo vode rozpustné.

Dôležitým orgánom radiacim sa k okruhu obličiek sú kosti. Preto je dôležité odstránenie mikrobiálnych ložísk z kostí a je aj prvým predpokladom na úspešné prekonanie vlastných strachov a neschopností. Starostlivá a postupná detoxikácia od toxínov je veľmi dôležitá a mala by byť prvým krokom pri spracovávaní našich emócií.

Strach je v istom spôsobe aj kladná emócia. Má človeku určiť mantinely, v ktorých žije spokojný život. Je to emócia, ktorá môže zachrániť holý život. Je správne mať strach napr. zo životu ohrozujúcich situácií.

Príliš časté, príliš intenzívne alebo príliš dlhé prežívanie strachov patrí k najhorším emocionálnym stavom ľudskej mysle. Pokiaľ si je človek schopný tieto stavy mysle uvedomiť, je to prvý krok na ceste k zvládnutiu často celkom zbytočných a neopodstatnených obáv.

Liečba strachu

Archetypom pre emócie strachu je voda, a to vo všetkých svojich podobách a skupenstvách (ľad, sneh...). Živel vody sa dá prekonať prvkom zeme, je to tým, že brehy zeme udržujú v medziach potoky, rieky, jazerá  more.

Vizualizačná technika na prekonanie každodenných strachov

 1. cvičenie

Pozorujte svoje emócie počas dňa a skúste si presne určiť, v ktorom okamihu a ako dlho pociťujete isté obavy alebo strachy. Okamihy strachu si večer zapíšte a pokúste sa presne definovať ich pravú príčinu a objekt, ku ktorému je strach vztiahnutý.

(Pozor: Je nutné odlíšiť od prežívaných smútkov alebo prepadov nálady – smútok a strach sú dve úplne odlišné emócie.)

 1. cvičenie

Predstavte si konkrétnu situáciu zo svojho života, kedy ste videli pokojne plávajúcu rieku, a uvedomte si presne breh, v ktorom rieka plynie. Podržte si tento obraz vo svojej pamäti.

Choďte sa prejsť k rieke, ktorú máte radi, a zapamätajte si atmosféru a živlové  podrobnosti tohto okamihu.

3.cvičenie

V dennej situácii, kedy si uvedomujete, že prežívate strach (cvičenie 1), si vizualizujte a podržte v pamäti rieku, ktorá pokojne plynie vo svojich brehoch, sústreďte sa na ten obraz povedzte si: „Rieka má svoje brehy.“

Ak ste všetko urobili správne, ucítite, ako vás pocit strachu akoby zázrakom opustil, pretože ste si uvedomili istotu, s ktorou je plynúca rieka udržaná v brehoch.

Opustenie emócie strachu by malo byť sprevádzané úľavou a hlbokým nádychom, ktorý vychádza spontánne z podvedomia.

Snové archetypy

Každú noc sa nám sníva hneď niekoľko snov. Niekedy si ich nepamätáme, ale niekedy sa zobudíme so zmiešanými pocitmi akoby nám chceli niečo povedať. Čínska medicína ich vysvetľuje na základe pentagramu. K pocitu strachu, a teda zároveň k okruhu orgánov obličiek patria nasledujúce snové archetypy:

 • sny o vode
 • sny o lodiach, parníkoch, pltiach, plachetniciach, motorových člnoch
 • sny o rybách, rakoch, veľrybách, medúzach, tuleňoch a iných vodných živočíchoch
 • sny o tom, že niečo nestíham
 • sny o tom, že nie som schopná niečo dorobiť
 • sny o tom, že sa nemôžem pohybovať alebo pohnúť z miesta
 • sny o snehu alebo o ľade
 • sny o tom, že nemám niečo dokončené, hoci reálne viem, že mám

(napríklad školu)

 • sny o zime alebo o chlade

Skúste si pamätať svoje sny a pracujte so snovými obrazmi, pomôže to správne spracovať emócie, ktoré nezvládame.

Záver:

Pamätajme si jednu skutočnosť, ktorú ste si už možno vo svojom živote vyskúšali alebo všimli u niekoho druhého. To, čoho sa najviac obávame, sa nám po čase stane. Potom mnohí hovoria, že veď to vraveli, tušili a preto sa toho báli. Nepochopili, že si svojimi slovami a prístupom vytvorili práve túto realitu.

Preto myslime pozitívne, učme sa spracovať svoje strachy a vyhnime sa všetkým zbytočným obavám o seba alebo o svojich blízkych.

S láskou

Annka

 

 
 

Trend Pre Ženy

RADOSŤ je naším TRENDOM.

Osobný rozvoj, zdravie, informácie a vzájomná pomoc pre chvíle radosti aj nepohody.

Produkty pre zdravie a krásu ženy 

 

 

©2024 Trend pre ženy. Všetky práva vyhradené. Dizajn od AnKa

Hľadať