Blog

metody liečby

Metódy liečby. Alternatívna a doplnková medicína

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Na druhom mieste je homeopatia a na treťom bylinná liečba. Až štvrté miesto patrí oficiálnej západnej medicíne. /podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie /

Klasická Medicína sa snaží nájsť (diagnostika) príčinu ochorenia a odstrániť ju liekom (liečba) alebo nejakým zákrokom (chirurgia). Máme kopec špecialistov, kde sa každý zaoberá iba určitou časťou organizmu alebo psychiky. Potom je ich liečebný efekt za pomoci liekov síce rýchly, ale krátky. nehovoriac o vedľajších účinkoch liekov, ktoré sú niekedy doslova katastrofálne. Napr. antibiotiká oslabujú imunitný systém a schopnosť organizmu "samouzdravenia" 

Konvenčnej medicíne chýba holistický aspekt. Pritom sa dnes hovorí o psychosomatickej medicíne, no v skutočnosti sa len málokto zaoberá prepojením tela a duše. 

Je to asi tým, že konvenčná medicína sa zaoberá detailmi. Nespája do celkov, myslí skôr analyticky ako synteticky. Pritom vieme, že organizmus funguje ako celok. Analytické myslenie súvisí so západnou kultúrou.

Východ bol vždy holistický. Indovia, Číňania, Tibeťania vždy vnímali realitu v celkoch, nie v detailoch. Preto spájali, neoddeľovali.

Konvenčnú medicínu potrebujeme. Sú urgentné stavy, autonehody, krvácanie, ktoré treba rýchlo zastaviť, pacientovi treba podať prvú pomoc. Z týchto aj iných dôvodov, nemôžeme fungovať bez klasickej medicíny.

Mal by tu však byť priestor aj pre iné metódy liečby, ktoré môžu byť pre ľudí oveľa menej toxické, pretože dokážu opäť navodiť rovnováhu organizmu jemnejšími prostriedkami, ako používa konvenčná medicína.  

Alternatívna a doplnková medicína

Alternatívna medicína je súbor liečebných metód, ktoré sú niektorými považované za alternatívu ku klasickej medicíne. Niektoré postupy alternatívnej medicíny prinášajú praktické výsledky a sú postupne preberané aj do klasickej medicíny.

Celostná terapia (holistická medicína) je liečba alebo skôr terapia, ktorá sa zameriava na liečbu človeka ako na komplexný a individuálny celok. Jej cieľom je jeho uzdravenie s  nastolením vnútornej rovnováhy a naštartovaním samo-ozdravných procesov. Primárnym cieľom celostnej medicíny je prevencia a optimalizácia zdravia  na úrovni fyzickej, psychickej, emočnej či duchovnej.

Zaujímavá je česká stránka Celostní medicína , ktorá prezentuje informácie o možnostiach prevencie a liečby chorôb a zlepšenie celkovej kondície a zdravotného stavu pomocou prírodných prípravkov a alternatívnych metód liečby. 

Lekár je človek, ktorý predpisuje lieky, o ktorých vie málo, na choroby, o ktorých vie ešte menej, ľuďom, o ktorých nevie vôbec nič. (Voltaire)

Prvá alternatívna liečba , ktorá zaujala moju pozornosť bola Integrálna zdravoveda. Našla som ju internete, keď som zúfalo hľadala nejaké riešenie na moje problémy s kašľom a prieduškami. Nedokázala som pochopiť, prečo mi celé roky nič nezaberá. Pohár pretiekol, keď mi obvodná lekárka dala do rúk kartu so slovami: "Ja ti neviem pomôcť, choď na pľúcne". Tam bola síce príjemná lekárka, ale liečebné postupy podobné a neúčinné. 

Od nej už bol len krôčik k ostatným - Germánskej novej medicíne, ajurvéde a čínskej medicíne, ktoré len začínam spoznávať. Vďaka integrálnej zdravovede som si nielen vyliečila priedušky, ale aj pochopila súvislosti a význam seba-poznania. Celý ten proces nebol jednoduchý a stále trvá. 

 

 

 

Tradičná čínska medicína

Tradičná čínska medicína (TČM) je jedným z najstarších a najkomplexnejších medicínskych systémov na svete. Okrem tradičných oblastí jej uplatnenia vo východnej časti ázijského kontinentu sa v posledných desaťročiach výraznejšie rozšírila aj do ostatných častí sveta, najmä do takzvaných západných krajín.

Tradičná čínska medicína vychádza z celostného pohľadu na človeka a zo skúmania jeho previazanosti s vonkajším svetom. 

Centrálne postavenie v nej zaujíma pojem čchi, ktoré je v čínskej medicíne chápané ako životná sila človeka, ktorá je svojím pôsobením nadradená ľudskému organizmu a prostredníctvom ktorej je človek prepojený s celkovou organizáciou sveta a životným prostredím. Čchi oživuje a udržuje všetky funkcie organizmu v primeranom stave.

Čínska medicína má komplexne spracované nasledujúce učenia:

  • učenie o jin – jangu a piatich prvkoch  
  • učenie o vnútorných orgánoch  
  • učenie o čchi, krvi a telesných tekutinách  
  • učenie o sieti dráh  
  • učenie o príčinách vzniku ochorenia  
  • učenie o mechanizmoch ochorenia  
  • metóda vyšetrenia  
  • rozlišovacia diagnostika  
  • prevencia a zásady liečby  

Tradičná čínska medicína má veľmi premyslený a komplexný systém diagnostiky, vďaka ktorej je schopná určiť presnú príčinu problémov, ktoré nás trápia a zároveň je schopná presne určiť druh terapie, ktorá len nepotlačí príznaky, ale vyrieši príčinu ochorenia. Táto diagnostika a liečba vychádzajú z učenia o princípoch Yin a Yang.

 

Ajurvéda

Ajurvéda, (v prekade „náuka o živote“), predstavuje najstarší celistvý lekársky systém o zásadách zdravého spôsobu života.

Ajurvéda považuje človeka za neoddeliteľný a vzájomne prepojený komplex tela, vitálnej energie, mysle a duše. Nezameriava sa na symptomatické prejavy chorôb, ale predovšetkým na ich príčiny, ktoré každej chorobe predchádzajú.

Symptóm je chápaný len ako upozornenie či varovanie, že v organizme nie je niečo v poriadku a je nutná náprava na hlbšej úrovni. Ajurvéda sa tak v súlade s princípmi zdravého životného štýlu snaží obnoviť v ľudskom tele prirodzený stav harmónie, ktorý sa prejavuje ako duševné a telesné zdravie.

Zmenou každodenných stereotypov, správnou stravou a pravidelným užívaním bylín je možné úspešne odstrániť najrôznejšie zdravotné ťažkosti a dlhotrvajúce ochorenia, ako sú napríklad: kožné choroby, choroby dýchacieho ústrojenstva, poruchy zažívania, migrény, obezita, problémy spojené s krvným obehom, gynekologické problémy, choroby chrbtice , kĺbov a svalov, nespavosť, únava a stres. 

 

Hlavné zásady ajurvédy:

1. Ajurvéda je celostný systém. To znamená, že ajurvéda prednostne rieši celkovú rovnováhu a až potom sa zameriava na    symptómy. 

2. Ajurvéda usiluje o život v súlade s vlastnou konštitúciou a prírodnými zákonmi. Pre každého človeka má individuálny recept. Je to veľkou výhodou, lebo každý z nás je iný a to, čo funguje u jedného, druhému môže vážne uškodiť.

3. Hlavné zásady ajurvédy sú pomerne jednoduché, aspoň na začiatok. Každý si ju môže po krátkom oboznámení osvojiť, vyskúšať a overiť. Neskôr sa oboznamujeme s ďalšími podrobnosťami, ktoré až tak jednoduché nie sú. 

4. Ajurvéda sa snaží využívať najmä prírodné liečebné postupy. Tým minimalizuje ich vedľajšie účinky. Prednostne volí, čo najšetrnejší spôsob liečby, má však v zásobe aj razantnejšie postupy. 

5. Cieľom ajurvédy nie je prežitie za každú cenu. Ajurvéda si uvedomuje nevyhnutnosť smrti a zameriava sa skôr na kvalitu života. Tím sa výrazne líši jak od európskej medicíny, tak aj od tradičnej čínskej medicíny.

 

Germánska nová medicína

GNM /Germánska nová medicína/ objavil v r.1979 MUDr. Ryke Geerd Hamer /1935-2017/, vtedy internista na klinike pre liečbu rakoviny pri Mníchovskej univerzite v Nemecku.

Zdravoveda založená  na prírodovedných základoch, kritériách: dokázateľnosť, opakovateľnosť na ľubovoľnom príklade  môže byť potvrdená, dokázaná.

 

 

GNM je vedecký systém vytvorený na základe prírodovedných kritérií. Jej základom je prepojenosť psyché, orgánu a mozgu človeka, čo sa zároveň vkladá do evolučnej biológie. GNM pozostáva z 5 prírodných zákonoch a žiadnej hypotézy! Ak človek má ochotu naučiť sa princípy GNM, môže si to jednoducho overiť na zdravotnom prípade z minulosti u seba, známeho atď.... Je to absolútne bez rizika.

Nenahrádza život zachraňujúce lekárske zásahy, prípadne chemickú liečbu na zmiernenie následkov, sprievodných znakov ochorenia, ale jej znalosťou sa môže jedinec týmto situáciám vyhnúť, symptómy sa stávajú zmysluplnými. Úroveň vyliečenia  u rakoviny je  97%. Vytrháva ľudí z pozície bezmocných pacientov - obetí, ktorí nedokážu svoje životné pochody usmerňovať.

Ak ste o tejto medicíne nikdy nepočuli, tak len preto, že je cenzurovaná. Keby sme si túto finančne nenáročnú metódu osvojili, kde by sa vytvárali zisky pre tých, čo riadia farmaceutický priemysel, najvýnosnejší svetový biznis (Farmaceutický priemysel údajne zarába 5 až 8 krát viac ako zbrojársky priemysel.)?

"Všetky lekárske teórie ( konvenčné i alternatívne)  sú založené na koncepcii ochorenia ako zlého fungovania niečoho v tele. Ochorenia majú spôsobovať patogény, malígne rakovinové bunky, defektné gény, zlá imunita, toxíny, karcinogény, fajčenie, elektromagnetický smog, zlé PH krvi, stres, negatívne myšlienky atď...

Revolučný objav Dr.Hamer precízne vysvetľuje, že  ochorenie nie je nezmyslená porucha, ale zmysluplný biologický proces, ktorý má organizmus zachrániť, nechápe ochorenia ako chybu,  ale ako rozumný program prírody, ktorá svoje tvorstvo chráni v okamihu ťažkého emočného stresu. Tieto objavy stavajú akademickú medicínu na hlavu.  V podobe GNM má totiž  akademická medicína obrovskú výzvu! " Mgr. Grantišek Nagy  (Integrálna Zdravoveda) 

Germánska nová medicína je najprepracovanejší vedecký, psychosomatický model vzniku a vývoja ochorení.

Viac informácií o jednotlivých chorobách v kontexte GNM nájdete na stránke Celostné zdravie

holisticka-medicina

 

Je založený na interpretácii ochorení na princípe 5 "železných" biologických zákonov: 

 1. Špecifický emocionálny zážitok spúšťa biologickú zmenu na úrovni  psyché - mozog - orgán.

 2. Každé ochorenie t.j. biologická zmena prechádza dvomi štádiami: stresovou periódou (od emocionálneho prežitku po vyriešenie konfliktu) a hojivou periódou (od vyriešenia konfliktu do plnohodnotného zotavenia organizmu). Koncept dvojfázovosti ochorenia umožňuje presne časovo prognózovať plnohodnotné zotavenie organizmu.

 3. Podľa typológie postihnutého telesného tkaniva je možné presne identifikovať druh  prežitého emocionálneho šoku = spúšťača, charakter predpokladaných telesných zmien, určiť, či osoba produkuje prejavy stresovej, alebo už hojivej fázy organizmu, šiť manažment symptómov "na mieru" pre dotyčného.

 4. Nová medicína interpretuje (nie všetky) prípady aktivity mikróbov za prirodzenú súčasť hojivej fázy ochorení, pokladá ich za symbionty = pomocníkov a nie za prirodzených škodcov!

 5. Ochorenia v Novej medicíne majú svoje bio - logické zdôvodnenie. Rozpoznávame v nich adaptačný mechanizmus tela na konkrétne emocionálne vychýlenie. Nejde teda o nezmyselný dej, ale o snahu tela prispôsobiť sa na nečakanú, dramatickú, neriešiteľnú a izolatívne prežitú životnú situáciu alebo dlhodobo potlačované emócie.  Rozpoznaním  biologického zmyslu ochorenia sa zbavujeme paniky, čo je významný krok k naštartovaniu samoliečiacich procesov v organizme.

Vďaka Novej medicíne (GNM) získavame jasné odpovede na celé spektrum ochorení a ich príčinnú terapiu: od rakoviny cez neplodnosť, ekzémy, tráviace ťažkosti až po psychické a afektívne poruchy. Ak chcete mať jasno v konkrétnych duševných príčinách ochorení, tak nová germánska medicína ponúka pre Vás odpovede!

Ide o to naštartovať príslušné procesy v sebe. Ak pochopíte, čo a prečo sa vo vašom tele odohráva práve teraz, máte napoly vyhraté. Zdravie skutočne začína v hlave.

Lekár budúcnosti aplikujúci Novú germánsku medicínu nebude "masovým" lekárom. Musí byť otvoreným, ľudským, vysoko kvalifikovaným so širokým rozhľadom tak v oblasti fyziológie orgánov, fungovania psyché ako aj mozgu. R.G.Hamer

V tomto fascinujúcom video-dokumente odhalíte niektoré zákonitosti fungovania svojho tela.

Päť biologických prírodných zákonov Dr. Hamera vysvetľuje príčiny vzniku nielen rakoviny, obávanej metly ľudstva, ale aj takých fenoménov ako je AIDS, alergie, herpes... Treba si však uvedomiť, že päť biologických prírodných zákonov nerieši prípady otravy alebo traumy.

V roku 1998 lekárska fakulta Trnavskej univerzity testovala sedem pacientov s 20 špecifickými zdravotnými problémami na Onkologickom ústave Svätej Alžbety v Bratislave a na onkologickej jednotke Trnavskej nemocnice.

Ako sa uvádza v úradnej certifikácii: „Cieľom bolo zistiť, či systém medicíny Dr. Hamera možno overiť vedeckou metódou, aby sa preukázalo, že jeho výsledky sú opakovateľné.“ Platnosť GNM bola dostatočne preukázaná s vysokou pravdepodobnosťou o čom vystavila Trnavská Univerzita aj doklad

 Zdroje informácií o GNM : Ezopress, Caroline Markolin, Ph.D. , Celostné zdravie 

celostná-medicina

 

Integrálna zdravoveda

Integrálna Zdravoveda je unikátny a komplexný systém manažmentu zdravia a osobnostného rozvoja človeka. Ide o duševné vlastníctvo Mgr. Františka Nagya, MBA.

Koncept Integrálnej Zdravovedy v sebe spája viacero veľmi účinných a celistvých prístupov k uzdraveniu človeku. Jeho úlohou je adresovať a nachádzať individualizované riešenia pre rôzne úrovne zdravia a bytia jednotlivca.

Súčasťou konceptu Integrálnej Zdravovedy  je psychosomatický model germánskej novej medicíny, psycho-onkológia, teória transgeneračného prenosu emocionálnych konfliktov, indická ajurvéda, tradičná čínska medicína, védska psychológia, najnovšie koncepty o výžive a biochémii človeka, jogová terapia piatich tiel, v neposlednom rade védska medicínska astrológia.

Ajurvéda a tradičná čínska medicína majú svoje korene v Ázii, sú najstarším a zároveň najprepracovanejším systémom manažmentu telesno - mentálno - emocionálneho blahobytu človeka. Ich  prístup je skutočne vše-objímajúci, poskytujú riešenia šité na mieru pre celé spektrum disharmónií tela i duše.

Ajurvéda spolu s tradičnou čínskou medicínou sú  právom  označované za „matku všetkých liečebných systémov“. Považujú človeka za nedeliteľný a vzájomne prepojený komplex tela, ducha, mysle a jeho životného štýlu. Nezameriavajú sa na symptomatické prejavy ochorení, ale predovšetkým na príčiny vzniku energetickej nerovnováhy, ktorá každej chorobe predchádza. Snažia sa tak, v súlade s princípmi zdravého životného štýlu, obnoviť v ľudskom organizme prirodzený stav harmónie, ktorý sa prejavuje ako telesné a duševné zdravie.

Najnovšie koncepty o výžive a biochémii človeka, jogová terapia piatich tiel, v neposlednom rade védska medicínska astrológia pre zmenu napomáhajú šiť prevenciu i  harmonizáciu stavu človeka na mieru, podľa genetických i karmických dispozícií konkrétneho človeka. Ide o snúbenie tradičných modelov nazerania na terapiu a zdravie človeka s výsledkami najmodernejších výskumov v tejto oblasti. Bez komplexného vyhodnotenia  jedinečnosti každého človeka je totiž nemožné odkryť chorobné tendencie, prípadne skutočné príčiny tej či onej choroby.

Symbiózou horeuvedených poznatkov tradičných i moderných náuk o človeku sa Fr. Nagyovi po dlhoročnom výskume podarilo získať ucelený pohľad na človeka, na jeho silné  i slabé stránky, v neposlednom rade na jeho cestu za  uzdravením a dlhovekosťou. Toto integrálne poznanie je cennou životnou devízou pre každého záujemcu!

To, čo skutočne potrebujeme je integrálna a holistická medicína. Teda prístup, ktorý človeka skutočne vníma celistvo, ktorý v sebe zahŕňa starostlivosť o telo aj dušu,  pracuje s mentálno-emočnou úrovňou, berie do úvahy témy rodinného klanu a v neposlednom rade dáva špecifické rady šité na mieru pre duchovnú cestu konkrétneho človeka.

Záver

Čo nám z toho všetkého vyplýva? Začať treba od seba. Chce to zodpovedný a správny prístup k informáciám, sebe samému aj prípadnému ochoreniu. Nepanikáriť, keď príde choroba, ale pochopiť, čo sa v našom tele deje a prečo. Choroba nás nechce zabiť, len nám chce ukázať, že robíme niečo nesprávne.

Annka

 

 

 

 
 
 
 

Trend Pre Ženy

RADOSŤ je naším TRENDOM.

Osobný rozvoj, zdravie, informácie a vzájomná pomoc pre chvíle radosti aj nepohody.

Produkty pre zdravie a krásu ženy 

 

 

©2024 Trend pre ženy. Všetky práva vyhradené. Dizajn od AnKa

Hľadať