Blog

Terapia náplasťami Lifewave očami numerológie

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Tisícky rokov stará numerológia a mocný myšlienkový systém, ktorého základy boli postavené vďaka gréckemu filozofovi Pythagorasovi, pomáha ľuďom po celom svete spoznať duchovno a seba samého.

To, kým sme, aký máme charakter a životnú cestu dokážu odhaliť čísla v našom dátume narodenia. Či už tomu veríme alebo nie, náš charakter je tým činiteľom, ktorý najviac ovplyvňuje náš pohľad na svet a život, ktorý žijeme.

Nie je dôležité, akú chorobu má človek, ale aký človek má danú chorobu

Charakter a Osud človeka

Ak sa chceme dopracovať k svojmu "zdravotnému charakteru" môžeme využiť starodávnu numerologickú techniku typologizácie osobností.

Jednotlivé charaktery sú číselne umiestnené v rozpätí od 1 do 9. Každému číslu z týchto čísel prislúcha istý charakter.

Ako to vypočítať?

Deň Vášho narodenia je tým kľúčovým číslom. Ak ste narodený napr. 8-mého, tak ste prosto tzv. "8 - čkový" charakter. Ak ste narodený napr. 3-tieho, tak ste tzv. 3-kový charakter.

Ak  sú  v ňom  dve  čísla,  tak  za smerodajné sa považuje to „druhé“, vnútorné číslo. Ak   deň narodenia pozostáva  z dvoch čísel,  tak  primárnym  charakterových  číslom  je  tzv.  vnútorné  číslo  a sekundárnym  číslom je súčet daných dvoch čísel.

Napr. :  16. 09.1983 :  primárne 6, sekundárne 7 (1+6)

            12.04.2015 :  primárne 2, sekundárne 3 (1+2)

            06.02.1976 :  charakterové číslo 6   

Pre plnohodnotné pochopenie modelu si uveďme ešte jednu ilustráciu. Niekto sa narodil 23-tého nejakého mesiaca. Je teda primárne 3-kový charakter, sekundárne však aj 5-kový. V závislosti od toho v ktorej číselnej "energii" daný človek trávi aktuálne viac času sa prejavujú konkrétne chorobné tendencie daného čísla.

Charakterové čísla sa prejavujú hlavne do 40 roku života, po 40 sa viac prejavujeme v osudovom čísle. 

Osudové číslo vypočítame tak, že spočítame všetky čísla v dátume nášho narodenia, napr. :

26.05.2016 = 2+6+5+2+1+6 = 22 = 2+2= 4 Osudové číslo v tomto prípade je 4.

 

Na aké typy ochorení a fyzických disharmónií majú najviac nábeh jednotlivé charaktery a hlavne prečo?

 

Charakter č. 1

 1. Archetyp Kráľ, Kráľovná, Líder. Cieľom je naučiť sa byť dobrým Kráľom
 2. Silná a nezávislá energia, chce vládnuť, nerada sa prispôsobuje niekomu a niečomu
 3. Učí nás ako sa v živote presadiť, dokáže to naučiť seba aj druhých
 4. Problémy s kolenami pre nedostatok pokory voči životu
 5. Problémy so srdcovým rytmom pre potrebu za každú cenu presadzovať svoju vlastnú vôľu
 6. Problémy s krvným tlakom pre neprijatie toho, čo práve je
 7. Problémy s chrbticou, ak chýba pokora alebo pre neschopnosť sa "skloniť pred životom"
 8. Problémy s očami pre potrebu v živote kontrolovať a mať pod všetko dohľadom
 9. Problémy s potenciou, ak ho nevnímajú v intímnom vzťahu ako "kráľa"

Čo by tomu charakteru najviac pomohlo k harmonizácii? Primárne správna a vecne podaná informácia, individuálna konzultácia s odborníkom, z esencií: ylang ylan, balance, citrin

Terapia náplasťami LifeWave : X39, Carnosine

 

Charakter č. 2

 1. Služobník, ktorý pomáha druhým, podporuje, chráni
 2. Líder typu Ghándhi, súcitný, dobrý poslucháč
 3. Nekonfliktný, mediátor konfliktov, vynikajúca  matka, je možné ho ovplyvniť len cez emócie, dôležitosť domova a harmónie,
 4. Identifikuje sa s problémami iných, cíti ich problémy a nesie ich na vlastných  ramenách
 5. Učí ako sa prispôsobiť , vzdať časti svojho Ega, jednať v zmysle : Ja tebe, ty mne
 6. Svojou láskou môžu dusiť ostatných a správať sa k nim majetnícky
 7. Problémy s celým (časťou) tráviacim traktom pre hypersenzitivitu, neschopnosť prijať niekoho/niečo, nespracovanú žiarlivosť a úzkosť
 8. Problémy s prostatou alebo párovými orgánmi ako prsníky, obličky, vaječníky pre nespracované vzťahové témy a snahu byť za milého v každom vzťahu a voči každému

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Pochopenie zo strany blízkej osoby, sociálny kontakt, objatie, možnosť prejaviť svoje city, poradenstvo na spôsob koučovania, párová terapia, bachové kvapky, terapia vodou, terapeuta v podobe ženy

Terapia náplasťami LifeWave :  Aeon, Nirvána, Silence Night, Energy Enhancer

 

Charakter č. 3

 1. Večné dieťa, ktoré nemá rado starobu a drží sa hesla: Ak nejde o život, nejde o nič.
 2. Má dobré vyjadrovacie schopnosti, zmysel pre humor, umelecké schopnosti, rýchla myseľ,  ideálny zabávač, učiteľ, či typ pre médiá, vynikajúci obchodník
 3. Ale aj povrchný, zahltený vidinou úspechu, seba centrický, túžiaci po  pozornosti, má potrebu stále dobre vyzerať, chce byť stále stredobodom  pozornosti.
 4. Problémy s dnou či reumatické potiaže z titulu márnivosti, neschopnosti prevziať v živote zodpovednosť
 5. Problémy s pečenou z dôvodu potlačeného hnevu a žiarlivosti voči úspechom iným
 6. Zápalové ochorenia ako prejav spätý so skutočnosťou, že "veci len hrá a jeho život je len divadlo pre vonkajší svet"
 7. Problémy s krkom, štítnou žľazou a mandľami pre neustálu komunikáciu a tendenciu ku klamstvám a "ohýbaniu" pravdy
 8. Bolesti hlavy z dôvodu, že mu myšlienky neustále víria v hlave

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Lúštiť krížovky, meditácia skrz opakovanie nejakej mantry, intelektuálne výzvy, prednášky, skupinová terapia

Terapia náplasťami LifeWave : Aeon, Glutathion, Silenc Night

 

Charakter č. 4

 1. Vynikajúca  logika, dobrá manuálna  zručnosť, stojí pevne nohami na zemi,  schopnosť formovať hmotu, silne racionálny, svedomitý, odhodlaný,  praktický, zručný a korektný.
 2. Miluje poriadok, rutinu, je zodpovedný a dá s na neho spoľahnúť.
 3. Obáva sa zmeny, drží si odstup, môže to byť lakomec, či pesimista, ktorý vždy myslí na to najhoršie
 4. Jeho cieľom je naučiť sa vnímať svet viac z duchovného pohľadu, radovať sa z maličkostí, a tešiť sa svojim vlastným pracovným úspechom. Pochopiť, že  utrpenie je voľba.
 5. Tendencia k sexuálnej úchylke (hypersexualita) pre prítomnosť nadmernej sexuálnej energie za predpokladu, že ona nie je primerane ventilovaná
 6. Problémy so svalmi pre pocit, že nie som dosť dobrý a silný
 7. Problémy s pružnosťou pre neflexibilné uvažovanie a strach so zmeny
 8. Problémy s kŕčovými žilami pre nadmernú uzemnenosť a zakorenenosť vo svojich presvedčeniach
 9. Najrôznejšie kostné výrastky, problémy s chrbticou pre strach, že príde o svoje ťažko nadobudnuté hmotné statky

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Tanec, terapia s kryštálmi, akupunktúra, tantra, jóga, masáž, kreatívne hry z obdobia bezstarostného detstva

Terapia náplasťami LifeWave :  X39, Carnosine, Energy Enhancer, Ice wave

 

Charakter č. 5

 1. Večný optimista, dieťa šťasteny, ktorý si svojou vierou pritiahnu pozitívne  veci do života. Je veľkodušný,  optimistický, tolerantný, prijíma  nedokonalosť  iných
 2. Vedia byť objektívni, ale musia sa naučiť vniesť do vecí viac emócií,  naučiť sa pripustiť si ľudí viac k telu.
 3. Učí nás múdrosti, flexibilite a vzájomnému pochopeniu
 4. Cestovateľ, ktorý miluje slobodu a zážitky, neznáša obmedzenia, nemá korene a k ničomu a k nikomu sa neviaže.
 5. Problémy s pľúcami pre pocit stiesnenosti, nedostatku pocity slobody
 6. Problémy s krkom či hlasivkami pre nadmernú komunikáciu či šírenie klebety
 7. Poruchy funkcie hrubého čreva pre neschopnosť niečo pustiť či túžbu žiť život bez obmedzenia, dokonca s tendenciou k porušovaniu zákona

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Dychové cvičenia, astrálne putovanie, návšteva sakrálnych miest, vedomé snívanie

Terapia náplasťami LifeWave : Glutathion, Alavida

 

Charakter č. 6

 1. Harmónia, mier, láska, vedia uzdravovať umením, pomocou art terapie.
 2. Do  všetkého  vnášajú  krásu,  harmóniu,  radosť,  šťastie,  vynikajúci v estetických  kategóriách,  radi  opatrujú  a starajú  sa  o iných
 3. Silne zameraní  na  peniaze,  túžiaci  po  materiálnej  a emocionálnej  istote,  majstri vo flirtovaní a majetnícky. Musia si dať pozor, lebo to, čo chceme vlastniť, zákonite vždy stratíme.
 4. Tendencia k poruchám obličiek pre nefunkčné vzťahy, strach zo samoty, závislosť na iných, neschopnosť sa integrovať do nejakého kolektívu, či neochota vzdialiť sa od nefunkčných rodinný pút.
 5. Nábeh k alkoholizmu, ak život nie je dostatočne idylický.
 6. Má dar vidieť aj tie najmenšie odchýlky a nezrovnalosti na druhých, nenávidí škaredosť ani na partnerovi
 7. Ochorenia štítnej žľazy pre nadmernú obetavosť voči iným a tendenciu byť obeťou iných, ktorí zneužijú jeho dobrotu.
 8. Problém s krvným cukrom ako prejav nedostatku lásky od osoby, ktorú milujeme, ale ona nám daný cit neopätuje.
 9. Problém s detoxikáciou pre tendenciu potláčať v sebe emócie.

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Modlitba, práca s mandalou, rodinné konštelácie, vedená meditácia, návšteva sakrálnych miest, terapia umením

Terapia náplasťami LifeWave : Aeon, Glutathion, SP6, Alavida

 

Charakter č. 7

 1. Askéta a samotár, ktorý je viac vo vesmíre, ako na zemi
 2. Sústredený, cieľavedomý, systematický, zištný, analytický, plánujúci,  premyslene konajúci, zodpovedný,  spirituálne  zameraný,  má liečiteľské  schopnosti. Sám môže byť chorý, ale dokáže druhých uzdraviť.
 3. Učí nás viere a prichádza vtedy, keď ju potrebujeme. Chápe ľudí ako celok, prijíma každého človeka a mení chaos na jednotu
 4. Ale aj večne nespokojný s tým, čo je, sporivý, opatrný, neschopný prejaviť svoje emócie,  intelektuálne  telo  je  nadradené  emocionálnemu  telu,  drží  si  od okolia  odstup
 5. Často krát pri chôdzi špičkuje, keďže je málo uzemnený a svoju pozornosť smeruje neustále do vyšších spirituálnych sfér.
 6. Silne  introvertný, má sklony k depresii, samote a izolácii,
 7. Jeho telo sa ťažko dokáže popasovať s akoukoľvek toxicitou, chémiou, štipľavými jedlami.

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Čítanie sakrálnych textov, meditácia, mudry, masáž chodidiel

Terapia náplasťami LifeWave : X39, Aeon, Nirvana, Glutathion, Energy Enhancer

 

Charakter č. 8

 1. Jeho kľúčovou témou je Odpustenie sebe aj druhým
 2. Vynikajúci inštinkt, talent objaviť obchodnú príležitosť, potenciálny filantrop,  riskujúci,  bojovník a nezávislá  osobnosť.
 3. Perfektná schopnosť prežitia za každých okolností, inovátor, smelý, nebojácny, so sexuálnym vyžarovaním, všetko robí s vášňou, znalec duchovných zákonov 
 4. Môže byť závislý  na  luxuse,  peniazoch,  moci,  agresívny,  tvrdohlavý, netrpezlivý,  rebel, ktorý nepočúva  rozum,  ale  svoje  emócie  a inštinkt
 5. Bojí sa, že nebude nikým, je tvrdý voči sebe aj druhým, ako terapeut ti vysvetlí karmu, je vždy tam, kde je ohrozená spravodlivosť
 6. Poruchy rovnováhy, keďže svoj život žije v extrémoch, resp. pre neschopnosť odpustiť sebe/ostatným
 7. Problém s kosťami, keďže je vždy a za každej situácie "tvrďasom"
 8. Tendencia k osteoporóze, keďže vníma seba ako málo cenného, hodnotného
 9. Problémy s pokožkou, keďže si nedokáže nastaviť zdravé hranice voči okoliu

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Meditácia skrz bubnovanie, silná masáž, prijatie svojej citlivosti , schopnosť ukázať i svoje slabé miesta

Terapia náplasťami LifeWave : X39, Aeon, Carnosine, Glutathion

 

Charakter č. 9

 1. Bojovník, ktorý chápe, že sme všetci prepojení a že ak niečo spôsobím druhému, spôsobím to aj sebe. Jeho cieľom  je  vniesť do života  dokonalosť.
 2. Duchovná  sila,  hlboká  spiritualita,  vnútorný kľud,  umelecká  žila,  univerzálna  láska,  vizionárstvo, kontakt  s vyššími  sférami.
 3. Chce model Sveta, kde medzi sebou navzájom nesúťažíme, ale žijeme v jednote, trpí ľahostajnosťou druhých, rád by ich zmenil
 4. Z dobrého bojovníka sa ľahko môže stať Zlý bojovník, terorista, ktorý zabíja slovami alebo doslovne
 5. Musí pochopiť, že nie svet je dokonalý, ale dokonalé je TO, čo ten svet stvorilo a riadi, má  sa  naučiť  väčšej  empatii  voči  nedokonalostiam  iných  ľudí.
 6. Problémy s bolesťou hlavy pre nadmerné uvažovanie
 7. Ochorenia súvisiace s čuchom, sluchom, zrakom
 8. Disharmónie mozgu a hypotalamu.

Čo by tomu charakteru pomohlo k harmonizácii? Meditácia tichom, óm mantrovanie, východné náuky, pobyt pri ohni

Terapia náplasťami LifeWave :   Aeon, Glutathion

Záver:

Každý z nás je iný, inak aj vnímame okolitý svet, seba aj druhých. Kráčame svojou cestou, svojím tempom a s tými, ktorí nás učia aj s tými, ktorí nám pomáhajú. Vyznať sa v tom kým sme, nám pomôže zorientovať sa v chorobe, prevencii a v uzdravení. 

Napokon sme povinní starať sa o seba, o svoje telo aj dušu, len tak môžeme pomáhať druhým a naplniť svoje poslanie.

Informácie k tomuto článku som prevzala z Blogu Ferka Nagya (lektor Integrálnej medicíny) a z jeho prednášky v rámci seminára LifeWave.

S Láskou Annka

 

Trend Pre Ženy

RADOSŤ je naším TRENDOM.

Osobný rozvoj, zdravie, informácie a vzájomná pomoc pre chvíle radosti aj nepohody.

Produkty pre zdravie a krásu ženy 

 

 

©2024 Trend pre ženy. Všetky práva vyhradené. Dizajn od AnKa

Hľadať